1/2 Prince

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Gender Bender , Manhua , Sci-fi .

Chương mới nhất: 5 - Đang tiến hànhVào khoảng những năm 2100, con người đã phát triển được 1 loại game là thực tế ảo. Feng Lan (nhân vật chính, con gái) cá độ với người em sinh đôi là sẽ đánh thắng thằng em của mình trong game, game có tên là Second life (thế giới thứ 2). Feng Lan trở thành 1 người đặt biệt nhất trong game.


1/2 Prince manga

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 1/2 Prince 183 29.09.2018 1/2 Prince 182 29.09.2018 1/2 Prince 75 20.05.2017 1/2 Prince 74 19.02.2017 1/2 Prince 73 14.02.2017 1/2 Prince 72 vechai.info 18.12.2015 1/2 Prince 71 vechai.info 18.12.2015 1/2 Prince 70 vechai.info 13.12.2014 1/2 Prince 69.2 vechai.info 3.12.2014 1/2 Prince 69.1 vechai.info 24.11.2014 1/2 Prince 68.2 vechai.info 17.11.2014 1/2 Prince 67 vechai.info 11.07.2014 1/2 Prince 66.2 vechai.info 11.07.2014 1/2 Prince 66.1 vechai.info 11.07.2014 1/2 Prince 65 vechai.info 18.04.2014 1/2 Prince 64.2 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 64.1 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 63 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 62 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 61 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 60 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 59 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 58 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 57 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 56 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 55 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 54 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 53 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 52 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 51 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 50 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 49 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 48 vechai.info 17.10.2014 1/2 Prince 47 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 46 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 45 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 44 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 43 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 42 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 41 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 40 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 39 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 38 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 37 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 36 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 35 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 34 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 33 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 32 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 31 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 30 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 29 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 28 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 27 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 26 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 25 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 24 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 23 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 22 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 21 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 20 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 19 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 18 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 17 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 16 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 15 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 14 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 13 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 12 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 11 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 10 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 9 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 8 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 7 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 6 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 5 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 5 29.10.2018 1/2 Prince 4 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 4 29.10.2018 1/2 Prince 3 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 3 29.10.2018 1/2 Prince 2 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 2 29.10.2018 1/2 Prince 1 truongton.net 17.10.2014 1/2 Prince 1 20.08.2017 1/2 Prince 1 29.10.2018