100% Perfect Girl

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Manhwa , Psychological , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 82 - Đang tiến hànhJay Jin là một cô bé tuổi “teen” cứng đầu và ưa nổi loạn, quyết tâm chứng minh tình yêu của mình với nghệ thuật. J. Max là một người ngoại quốc thanh lịch tới Hàn Quốc vì công việc của anh với nhiều điều bí mật đằng sau. Bề ngoài, Jay và J. chẳng có điểm gì chung… cho tới khi một cuộc gặp gỡ tình cờ bên ngoài sảnh khách sạn đã đem tới sự hấp dẫn bí ẩn. Liệu tình yêu giữa họ có đủ mạnh để vượt qua rào cản ngôn ngữ và cả hàng ngàn dặm xa cách giữa hai người? Và còn cả sự can thiệp của gia đình và bạn bè, những người cho rằng mình biết điều gì là đúng nhất… cũng như thảm họa với món thịt gà nướng tẩm gia vị.


100% Perfect Girl manga

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 100% Perfect Girl 82 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 81 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 80 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 79 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 78 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 77 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 76 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 75 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 74 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 73 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 72 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 71 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 70 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 69 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 68 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 67 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 66 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 65 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 64 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 63 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 62 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 61 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 60 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 59 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 58 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 57 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 56 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 55 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 54 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 53 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 52 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 51 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 50 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 49 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 48 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 47 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 46 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 45 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 44 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 43 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 42 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 41 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 40 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 39 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 38 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 37 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 36 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 35 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 34 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 33 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 32 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 31 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 30 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 29 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 28 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 27 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 26 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 25 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 24 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 23 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 22 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 21 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 20 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 19 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 18 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 17 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 16 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 15 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 14 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 13 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 12 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 11 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 10 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 9 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 8 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 7 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 6 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 5 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 4 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 3 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 2 vnsharing.net 17.10.2014 100% Perfect Girl 1 vnsharing.net 17.10.2014