1001 Nights

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Adventure , Drama , Historical , Manhwa , Mystery , Psychological , Romance .

Chương mới nhất: 74 - Đang tiến hànhChắc hẳn ai cũng đã từng đọc qua câu chuyện 1001 đêm với Alibaba, Aladin cùng Genie, Sinbad… Nhưng đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác! Hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu “nàng” Sehera thật ra là… con trai ?!?


1001 Nights manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 1001 Nights 74 Pio 19.07.2014 1001 Nights 74 19.07.2016 1001 Nights 73 Pio 19.07.2014 1001 Nights 73 19.07.2016 1001 Nights 72 Pio 19.07.2014 1001 Nights 72 19.07.2016 1001 Nights 71 Pio 19.07.2014 1001 Nights 71 19.07.2016 1001 Nights 70 Pio 19.07.2014 1001 Nights 70 19.07.2016 1001 Nights 69 Pio 19.07.2014 1001 Nights 69 19.07.2016 1001 Nights 68 Pio 18.07.2014 1001 Nights 68 19.07.2016 1001 Nights 66 Pio 16.07.2014 1001 Nights 67 Pio 17.07.2014 1001 Nights 67 19.07.2016 1001 Nights 65 Pio 16.07.2014 1001 Nights 66 19.07.2016 1001 Nights 65 19.07.2016 1001 Nights 64 Pio 13.07.2014 1001 Nights 64 19.07.2016 1001 Nights 63 Pio 13.07.2014 1001 Nights 63 19.07.2016 1001 Nights 62 Pio 13.07.2014 1001 Nights 62 19.07.2016 1001 Nights 61 Pio 17.10.2014 1001 Nights 60 Pio 17.10.2014 1001 Nights 59 Pio 17.10.2014 1001 Nights 58 Pio 17.10.2014 1001 Nights 57 Pio 17.10.2014 1001 Nights 56 Pio 17.10.2014 1001 Nights 55 Pio 17.10.2014 1001 Nights 54 Pio 17.10.2014 1001 Nights 53 Pio 17.10.2014 1001 Nights 52 Pio 17.10.2014 1001 Nights 51 Pio 17.10.2014 1001 Nights 50 Pio 17.10.2014 1001 Nights 49 Pio 17.10.2014 1001 Nights 48 Pio 17.10.2014 1001 Nights 47 Pio 17.10.2014 1001 Nights 46 Pio 17.10.2014 1001 Nights 45 Pio 17.10.2014 1001 Nights 44 Pio 17.10.2014 1001 Nights 43 Pio 17.10.2014 1001 Nights 42 Pio 17.10.2014 1001 Nights 41 Pio 17.10.2014 1001 Nights 40 Pio 17.10.2014 1001 Nights 39 Pio 17.10.2014 1001 Nights 38 Pio 17.10.2014 1001 Nights 37 Pio 17.10.2014 1001 Nights 36 Pio 17.10.2014 1001 Nights 35 Pio 17.10.2014 1001 Nights 34 Pio 17.10.2014 1001 Nights 33 Pio 17.10.2014 1001 Nights 32 Pio 17.10.2014 1001 Nights 31 Pio 17.10.2014 1001 Nights 30 Pio 17.10.2014 1001 Nights 29 Pio 17.10.2014 1001 Nights 28 Pio 17.10.2014 1001 Nights 27 Pio 17.10.2014 1001 Nights 26 Pio 17.10.2014 1001 Nights 25 Pio 17.10.2014 1001 Nights 24 Pio 17.10.2014 1001 Nights 23 Pio 17.10.2014 1001 Nights 22 Pio 17.10.2014 1001 Nights 21 Pio 17.10.2014 1001 Nights 20 Pio 17.10.2014 1001 Nights 19 Pio 17.10.2014 1001 Nights 18 Pio 17.10.2014 1001 Nights 17 Pio 17.10.2014 1001 Nights 16 Pio 17.10.2014 1001 Nights 15 Pio 17.10.2014 1001 Nights 14 Pio 17.10.2014 1001 Nights 13 Pio 17.10.2014 1001 Nights 12 Pio 17.10.2014 1001 Nights 11 Pio 17.10.2014 1001 Nights 10 Pio 17.10.2014 1001 Nights 9 Pio 17.10.2014 1001 Nights 8 Pio 17.10.2014 1001 Nights 7 Pio 17.10.2014 1001 Nights 6 Pio 17.10.2014 1001 Nights 5 Pio 17.10.2014 1001 Nights 4 Pio 17.10.2014 1001 Nights 3 Pio 17.10.2014 1001 Nights 2 Pio 17.10.2014 1001 Nights 1 Pio 17.10.2014