14-SAI NO KOI

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Romance , School Life .

Chương mới nhất: 20 - Đang tiến hànhTuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị “cảm” vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa …
Một cử chỉ vụng về nhưng tinh tế hay những cảm xúc bâng quơ của mối tình đầu là những gì chúng ta khó thể nào quên được … còn nội dung thì…đọc đi rồi sẽ biết.
T/N: Mọi thắc mắc, đóng góp, per …v.v. xin liên hệ topic thảo luận hoặc yahoo của mình nha.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 14-SAI NO KOI 20 9.11.2018 14-SAI NO KOI 18.3 9.11.2018 14-SAI NO KOI 18.2 9.11.2018 14-SAI NO KOI 18 9.11.2018 14-SAI NO KOI 17.3 9.11.2018 14-SAI NO KOI 17.2 9.11.2018 14-SAI NO KOI 17 9.11.2018 14-SAI NO KOI 16.3 9.11.2018 14-SAI NO KOI 16.2 9.11.2018 14-SAI NO KOI 16 8.11.2018 14-SAI NO KOI 15 8.11.2018 14-SAI NO KOI 14.3 8.11.2018 14-SAI NO KOI 14.2 8.11.2018 14-SAI NO KOI 14 8.11.2018 14-SAI NO KOI 13.5 8.11.2018 14-SAI NO KOI 13.4 8.11.2018 14-SAI NO KOI 13.3 8.11.2018 14-SAI NO KOI 13.2 8.11.2018 14-SAI NO KOI 13 8.11.2018 14-SAI NO KOI 12 7.11.2018 14-SAI NO KOI 11.3 7.11.2018 14-SAI NO KOI 11.2 7.11.2018 14-SAI NO KOI 11 7.11.2018 14-SAI NO KOI 10 7.11.2018 14-SAI NO KOI 9.3 4.11.2018 14-SAI NO KOI 9.2 4.11.2018 14-SAI NO KOI 9 4.11.2018 14-SAI NO KOI 8 4.11.2018 14-SAI NO KOI 7.3 4.11.2018 14-SAI NO KOI 7.2 4.11.2018 14-SAI NO KOI 7 4.11.2018 14-SAI NO KOI 6 4.11.2018 14-SAI NO KOI 5.5 4.11.2018 14-SAI NO KOI 5.4 4.11.2018 14-SAI NO KOI 5.3 4.11.2018 14-SAI NO KOI 5.2 4.11.2018 14-SAI NO KOI 5 4.11.2018 14-SAI NO KOI 4 4.11.2018 14-SAI NO KOI 3.3 4.11.2018 14-SAI NO KOI 3.2 4.11.2018 14-SAI NO KOI 3 4.11.2018 14-SAI NO KOI 2 4.11.2018 14-SAI NO KOI 1.3 4.11.2018 14-SAI NO KOI 1.2 4.11.2018 14-SAI NO KOI 1 4.11.2018