20th Century Boys

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Mystery , Psychological , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 246 - Hoàn thànhLàm người lớn, với những trách nhiệm, gánh nặng và khó khăn, quả là không dễ. Endou Kenji chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình để nuôi mẹ và con gái của người chị mất tích, cố đến nỗi anh dường như quên đi những ước mơ, hoài bão tươi đẹp mình từng có. Cho đến một ngày mọi chuyện thay đổi, bắt đầu bằng cái chết kì lạ của một người bạn thuở ấu thơ rồi dẫn đến những sự kiện lạ lùng có điểm kết là một biểu tượng mà chính anh đã cùng những người bạn của mình tạo ra. Những kí ức trở về kèm theo mối lo sợ bao trùm khi câu truyện cổ tích mà những đứa trẻ nghĩ ra giờ lại biến thành cơn ác mộng của nhân loại. Chính trong hoàn cảnh đó, Kenji và những người bạn đã đưa ra sự lựa chọn mà họ đã từng đồng ý với nhau từ khi còn đi học: “Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới”. Nó như câu trả lời chưa thoả đáng cho câu hỏi “không biết vì chúng tôi là người lớn nên mới mong ước được trở lại những ngày ấy hay chính chúng tôi hồi ấy sẽ cười nhạo khi nhìn thấy chúng tôi bây giờ.” 20th Century Boys không chỉ là một câu truyện về một cuộc chiến mà nó còn là một chuỗi những triết lí làm người.


20th Century Boys manga

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 20th Century Boys 249 18.07.2016 20th Century Boys 248 18.07.2016 20th Century Boys 247 18.07.2016 20th Century Boys 246 18.07.2016 20th Century Boys 246 7.11.2018 20th Century Boys 245 18.07.2016 20th Century Boys 244 18.07.2016 20th Century Boys 243 18.07.2016 20th Century Boys 242 18.07.2016 20th Century Boys 241 18.07.2016 20th Century Boys 240 18.07.2016 20th Century Boys 239 18.07.2016 20th Century Boys 238 18.07.2016 20th Century Boys 237 18.07.2016 20th Century Boys 236 18.07.2016 20th Century Boys 235 18.07.2016 20th Century Boys 234 18.07.2016 20th Century Boys 233 17.07.2016 20th Century Boys 232 17.07.2016 20th Century Boys 231 17.07.2016 20th Century Boys 230 17.07.2016 20th Century Boys 229 17.07.2016 20th Century Boys 228 17.07.2016 20th Century Boys 227 17.07.2016 20th Century Boys 226 17.07.2016 20th Century Boys 225 17.07.2016 20th Century Boys 224 17.07.2016 20th Century Boys 223 17.07.2016 20th Century Boys 222 17.07.2016 20th Century Boys 221 16.07.2016 20th Century Boys 220 16.07.2016 20th Century Boys 219 16.07.2016 20th Century Boys 218 16.07.2016 20th Century Boys 217 16.07.2016 20th Century Boys 216 16.07.2016 20th Century Boys 215 16.07.2016 20th Century Boys 214 16.07.2016 20th Century Boys 213 16.07.2016 20th Century Boys 212 16.07.2016 20th Century Boys 211 16.07.2016 20th Century Boys 210 16.07.2016 20th Century Boys 209 16.07.2016 20th Century Boys 208 16.07.2016 20th Century Boys 207 16.07.2016 20th Century Boys 206 16.07.2016 20th Century Boys 205 16.07.2016 20th Century Boys 204 16.07.2016 20th Century Boys 203 16.07.2016 20th Century Boys 202 16.07.2016 20th Century Boys 201 16.07.2016 20th Century Boys 200 15.07.2016 20th Century Boys 199 15.07.2016 20th Century Boys 198 15.07.2016 20th Century Boys 197 15.07.2016 20th Century Boys 196 15.07.2016 20th Century Boys 195 15.07.2016 20th Century Boys 194 15.07.2016 20th Century Boys 193 15.07.2016 20th Century Boys 192 15.07.2016 20th Century Boys 191 15.07.2016 20th Century Boys 190 15.07.2016 20th Century Boys 188 15.07.2016 20th Century Boys 187 15.07.2016 20th Century Boys 186 15.07.2016 20th Century Boys 185 15.07.2016 20th Century Boys 184 15.07.2016 20th Century Boys 183 15.07.2016 20th Century Boys 181 15.07.2016 20th Century Boys 180 12.07.2016 20th Century Boys 179 12.07.2016 20th Century Boys 178 12.07.2016 20th Century Boys 177 12.07.2016 20th Century Boys 176 12.07.2016 20th Century Boys 175 12.07.2016 20th Century Boys 174 12.07.2016 20th Century Boys 173 12.07.2016 20th Century Boys 172 12.07.2016 20th Century Boys 171 12.07.2016 20th Century Boys 170 12.07.2016 20th Century Boys 169 12.07.2016 20th Century Boys 168 12.07.2016 20th Century Boys 167 12.07.2016 20th Century Boys 166 12.07.2016 20th Century Boys 165 12.07.2016 20th Century Boys 164 12.07.2016 20th Century Boys 163 12.07.2016 20th Century Boys 162 12.07.2016 20th Century Boys 161 12.07.2016 20th Century Boys 160 12.07.2016 20th Century Boys 159 12.07.2016 20th Century Boys 158 12.07.2016 20th Century Boys 157 12.07.2016 20th Century Boys 156 12.07.2016 20th Century Boys 155 11.07.2016 20th Century Boys 155 12.07.2016 20th Century Boys 154 11.07.2016 20th Century Boys 153 11.07.2016 20th Century Boys 152 11.07.2016 20th Century Boys 151 11.07.2016 20th Century Boys 150 11.07.2016 20th Century Boys 149 11.07.2016 20th Century Boys 148 11.07.2016 20th Century Boys 147 11.07.2016 20th Century Boys 146 11.07.2016 20th Century Boys 145 11.07.2016 20th Century Boys 144 11.07.2016 20th Century Boys 143 11.07.2016 20th Century Boys 142 11.07.2016 20th Century Boys 141 11.07.2016 20th Century Boys 140 11.07.2016 20th Century Boys 139 11.07.2016 20th Century Boys 138 11.07.2016 20th Century Boys 137 11.07.2016 20th Century Boys 136 11.07.2016 20th Century Boys 135 4.07.2016 20th Century Boys 134 4.07.2016 20th Century Boys 133 4.07.2016 20th Century Boys 132 4.07.2016 20th Century Boys 131 4.07.2016 20th Century Boys 130 4.07.2016 20th Century Boys 129 4.07.2016 20th Century Boys 128 4.07.2016 20th Century Boys 127 4.07.2016 20th Century Boys 126 4.07.2016 20th Century Boys 125 4.07.2016 20th Century Boys 124 4.07.2016 20th Century Boys 123 4.07.2016 20th Century Boys 122 4.07.2016 20th Century Boys 121 4.07.2016 20th Century Boys 120 4.07.2016 20th Century Boys 119 4.07.2016 20th Century Boys 118 4.07.2016 20th Century Boys 117 4.07.2016 20th Century Boys 116 4.07.2016 20th Century Boys 115 4.07.2016 20th Century Boys 114 3.07.2016 20th Century Boys 113 2.07.2016 20th Century Boys 112 2.07.2016 20th Century Boys 111 2.07.2016 20th Century Boys 110 2.07.2016 20th Century Boys 109 2.07.2016 20th Century Boys 108 2.07.2016 20th Century Boys 107 2.07.2016 20th Century Boys 106 2.07.2016 20th Century Boys 105 2.07.2016 20th Century Boys 104 2.07.2016 20th Century Boys 103 2.07.2016 20th Century Boys 102 2.07.2016 20th Century Boys 101 2.07.2016 20th Century Boys 100 2.07.2016 20th Century Boys 99 2.07.2016 20th Century Boys 98 30.06.2016 20th Century Boys 97 30.06.2016 20th Century Boys 96 30.06.2016 20th Century Boys 95 30.06.2016 20th Century Boys 94 30.06.2016 20th Century Boys 93 30.06.2016 20th Century Boys 92 30.06.2016 20th Century Boys 91 30.06.2016 20th Century Boys 90 30.06.2016 20th Century Boys 89 30.06.2016 20th Century Boys 88 30.06.2016 20th Century Boys 87 30.06.2016 20th Century Boys 86 30.06.2016 20th Century Boys 85 30.06.2016 20th Century Boys 84 30.06.2016 20th Century Boys 83 30.06.2016 20th Century Boys 82 30.06.2016 20th Century Boys 81 30.06.2016 20th Century Boys 80 30.06.2016 20th Century Boys 79 30.06.2016 20th Century Boys 78 30.06.2016 20th Century Boys 68 28.06.2016 20th Century Boys 67 28.06.2016 20th Century Boys 66 28.06.2016 20th Century Boys 65 28.06.2016 20th Century Boys 64 28.06.2016 20th Century Boys 63 28.06.2016 20th Century Boys 62 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 61 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 60 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 59 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 58 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 57 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 56 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 55 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 54 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 53 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 52 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 51 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 50 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 49 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 48 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 47 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 46 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 45 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 44 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 43 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 42 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 41 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 40 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 39 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 38 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 37 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 36 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 35 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 34 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 33 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 32 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 31 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 30 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 29 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 28 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 27 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 26 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 25 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 24 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 23 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 22 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 21 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 20 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 19 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 18 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 17 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 16 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 15 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 14 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 13 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 12 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 11 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 10 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 9 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 8 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 7 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 6 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 5 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 4 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 3 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 2 truongton.net 17.10.2014 20th Century Boys 1 truongton.net 17.10.2014