21st Century Boys

Tên khác: 21 Seiki Shounen; Twenty-First Century Boys; 21stCB

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Mystery , Psychological , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 213 - Đang tiến hành21st century boys là phần nối tiếp của 20th century boys. Sau khi hạ được Friend, nhóm bạn của Kenji lại đương đầu phải âm mưu của Friend, âm mưu cuối cùng. Và tất cả bọn họ đều nỗ lực đi tìm sự thật và ngăn chặn âm mưu điên cuồng của Friend. Quá khứ và hiện tại, tình bạn và sự thù địch đan xen vào nhau…


21st Century Boys manga

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 21st Century Boys 213 9.05.2018 21st Century Boys 77 29.06.2016 21st Century Boys 76 29.06.2016 21st Century Boys 75 29.06.2016 21st Century Boys 74 29.06.2016 21st Century Boys 73 29.06.2016 21st Century Boys 72 29.06.2016 21st Century Boys 71 29.06.2016 21st Century Boys 70 29.06.2016 21st Century Boys 69 29.06.2016 21st Century Boys 16 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 15 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 14 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 13 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 12 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 11 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 10 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 9 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 8 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 7 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 6 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 5 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 4 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 3 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 2 comicvn.net 17.10.2014 21st Century Boys 1 comicvn.net 17.10.2014