4 Cut Hero

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Webtoon .

Chương mới nhất: 29 - Đang tiến hành1 thanh niên tự kỷ sống ảo chính hiệu, đắm chìm trong thế giới game (ở đây là RPG nhóe), cùng đón xem chuyện gì sẽ xảy ra với anh main của chúng ta nhé)\Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 4 Cut Hero 29 14.03.2018 4 Cut Hero 27 7.03.2018 4 Cut Hero 26 11.07.2017 4 Cut Hero 25 6.07.2017 4 Cut Hero 24 22.03.2017 4 Cut Hero 23 31.08.2016 4 Cut Hero 22 22.08.2016 4 Cut Hero 21 22.08.2016 4 Cut Hero 20 10.08.2016 4 Cut Hero 19 10.07.2016 4 Cut Hero 18 8.07.2016 4 Cut Hero 17 4.10.2015 4 Cut Hero 16 Ship of the dream 8.09.2015 4 Cut Hero 15 2.09.2015 4 Cut Hero 14 25.08.2015 4 Cut Hero 13 18.08.2015 4 Cut Hero 12 11.08.2015 4 Cut Hero 11 11.08.2015 4 Cut Hero 10 27.07.2015 4 Cut Hero 9 27.07.2015 4 Cut Hero 8 27.07.2015 4 Cut Hero 7 27.07.2015 4 Cut Hero 6 27.07.2015 4 Cut Hero 5 27.07.2015 4 Cut Hero 4 27.07.2015 4 Cut Hero 3 27.07.2015 4 Cut Hero 2 27.07.2015 4 Cut Hero 1 27.07.2015 4 Cut Hero 0.1 27.07.2015