6000 the deep sea of madness

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Horror .

Chương mới nhất: 23 - Đang tiến hành: Một vụ thảm sát đẩm máu công nhân ở một công ty nằm sâu 6000 mét dưới đáy biển….ba năm sau….khu vực đó được chuyển cho một công ty khác…. Kadokura Kengo và mọi người được gửi xuống đó để làm việc….và mọi chuyện bắt đầu…