7 Seeds

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Drama , Horror , Josei , Mystery , Psychological , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 179 - Đang tiến hànhSau khi các nhà khoa học và học giả dự báo về thảm họa toàn cầu: một thiên thạch sẽ đâm vào Trái Đất trong tương lai gần, chính phủ các nước đã tổ chức họp kín để đề ra các kế sách ngăn ngừa mối hiểm họa này. Một trong số đó là dự án “7SEEDS”. “7SEEDS” được thành lập nhằm lưu giữ và duy trì con người phòng trường hợp cả nhân loại bị tuyệt diệt sau cú va chạm giữa thiên thạch và Trái Đất. Dự án chọn lựa những thanh thiếu niên khỏe mạnh, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 7 người và 1 hướng dẫn viên, bảo quản ở trạng thái ngủ đông và được chôn phân tán nhằm tránh tác động của cú va chạm. Sau khi máy tính xác định khí hậu và môi trường trên bề mặt địa cầu đã ổn định trở lại và đủ điều kiện cho sự sống tồn tại, những người này sẽ được rã đông và giải phóng ra thế giới bên ngoài, nơi họ phải tham gia vào một cuộc chiến sinh tồn không có điểm kết.

Sau khi được rã đông, các nhóm bắt đầu tản đi tìm “7 ngọn Fuji” theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Trên đường đi, một vài nhóm gặp nhau và dần dần thu về sống tập trung. Cũng cùng thời điểm này, việc khám phá ra các khu căn cứ ngầm đã mở ra cho họ những bí mật kinh hoàng về các sự việc xảy ra ngay trước thềm cơn chấn động.


7 Seeds manga

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng 7 Seeds 179 9.03.2018 7 Seeds 176 1.02.2018 7 Seeds 175 1.02.2018 7 Seeds 174 1.02.2018 7 Seeds 173 31.01.2018 7 Seeds 172.5 31.01.2018 7 Seeds 172 31.01.2018 7 Seeds 171 31.01.2018 7 Seeds 170 30.01.2018 7 Seeds 169 30.01.2018 7 Seeds 168 30.01.2018 7 Seeds 167 30.01.2018 7 Seeds 166 29.01.2018 7 Seeds 165 29.01.2018 7 Seeds 164 29.01.2018 7 Seeds 163 29.01.2018 7 Seeds 162 27.01.2018 7 Seeds 161 27.01.2018 7 Seeds 160 27.01.2018 7 Seeds 159 30.12.2015 7 Seeds 158 30.12.2015 7 Seeds 157 30.12.2015 7 Seeds 156 30.12.2015 7 Seeds 155 30.12.2015 7 Seeds 154 30.12.2015 7 Seeds 153 30.12.2015 7 Seeds 152 30.12.2015 7 Seeds 151 30.12.2015 7 Seeds 150 30.12.2015 7 Seeds 149 30.12.2015 7 Seeds 148 30.12.2015 7 Seeds 147 30.12.2015 7 Seeds 146 30.12.2015 7 Seeds 145 Tamura Yumi fanclub 4.10.2014 7 Seeds 144 Tamura Yumi fanclub 4.10.2014 7 Seeds 143 Tamura Yumi fanclub 29.07.2014 7 Seeds 142 Tamura Yumi fanclub 11.07.2014 7 Seeds 141 Tamura Yumi fanclub 11.07.2014 7 Seeds 140 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 139 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 138 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 137 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 136 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 135 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 134 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 133 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 132 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 131 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 130 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 129 Do.Haru 17.10.2014 7 Seeds 128 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 127 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 126 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 125 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 124 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 123 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 122 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 121 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 120 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 119 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 118 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 117 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 116 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 115 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 114 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 113 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 112 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 111.5 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 111 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 110 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 109 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 108 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 107 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 106 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 105 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 104 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 103 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 102 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 101 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 100 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 99 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 98 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 97 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 96 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 95 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 94 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 93 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 92 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 91 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 90 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 89 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 88 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 87 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 86 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 85 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 84 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 83 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 82 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 81 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 80 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 79 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 78 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 77 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 76 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 75 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 74 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 73 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 72 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 71 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 70 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 69 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 68 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 67 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 66 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 65 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 64 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 63 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 62 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 61 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 60 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 59 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 58 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 57 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 56 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 55 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 54 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 53 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 52 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 51 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 50 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 49 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 48 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 47 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 46 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 45 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 44 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 43 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 42 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 41 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 40 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 39 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 38 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 37 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 36 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 35 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 34 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 33 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 32 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 31 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 30 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 29 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 28 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 27 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 26 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 25 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 24 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 23 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 22 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 21 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 20 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 19 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 18 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 17 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 16 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 15 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 14 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 13 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 12 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 11 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 10 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 9 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 8 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 7 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 6 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 5 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 4 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 3 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 2 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014 7 Seeds 1 Tamura Yumi fanclub 17.10.2014