A Kiss For My Prince – Nụ hôn hoàng tử

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Historical , Manhwa , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 27 - Đang tiến hànhTất cả mọi người luôn luôn đặt mục tiêu cao cho chính mình. Sei-Ann, cô gái trẻ côi, nhưng lại đặt mục tiêu cực vãi là: sẽ vợ của hoàng tử. Với vẻ đẹp trên trung bình chút nhưng tham vọng đua tranh kinh hồn. Sei-Ann đã không để ý địa vị xã hội của mình và cứ muốn trở thành vợ của Thái tử tiếp theo. Từ khi cô là một đứa trẻ, cô biết nghĩa bằng cách nào đó đặc biệt và cô sẽ là vợ Hoàng Tử. Và thậm chí nếu là với hoàng tử xấu xí nhất, cô cũng cảm thấy nó là một giá nhỏ để trả cho danh hiệu “Đệ Nhẩt Phu Nhân”. Phần tiếp theo thế nào? Liệu Sei-Ann có thực hiện được mơ ước vãi của mình, hay một đều may nắm nào đó sẽ đến? Hãy xem truyện nào…
Nhóm dịch: Silver Star Group
Nguồn: truyentranh8.com


Read A Kiss To My Prince manga in english

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 27 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 26 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 25 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 24 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 23 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 22 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 21 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 20 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 19 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 18 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 17 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 16 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 15 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 14 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 13 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 12 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 11 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 10 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 9 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 8 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 7 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 6 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 5 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 4 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 3 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 2 18.03.2015 A Kiss For My Prince - Nụ hôn hoàng tử 1 18.03.2015