A Simple Thinking About Bloodtype

Tên khác: 혈액형에 관한 간단한 고찰

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Manhwa .

Chương mới nhất: 11 - Đang tiến hànhLà những mẫu truyện ngắn xoay quanh về bốn nhóm máu A, B, AB và O. Những câu chuyện có thể khiến bạn cười đên nghiêng ngả nhưng nếu nhìn lại chính bản thân thì đôi lúc nó lại trùng khớp một cách đầy bất ngờ.
Nguồn: CGProduction