A Town Where You Live

Tên khác: Kimi no Iru Machi, Thị Trấn Tình Yêu

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 261 - Đang tiến hànhEba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu… Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?


A Town Where You Live manga

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng A Town Where You Live 261 The Black Heaven 29.03.2014 A Town Where You Live 260 The Black Heaven 29.03.2014 A Town Where You Live 259 The Black Heaven 29.03.2014 A Town Where You Live 258 The Black Heaven 23.03.2014 A Town Where You Live 257 The Black Heaven 22.03.2014 A Town Where You Live 256 The Black Heaven 22.03.2014 A Town Where You Live 255 The Black Heaven 22.03.2014 A Town Where You Live 254 The Black Heaven 19.03.2014 A Town Where You Live 253 The Black Heaven 19.03.2014 A Town Where You Live 252 The Black Heaven 19.03.2014 A Town Where You Live 251 The Black Heaven 2.03.2014 A Town Where You Live 250 The Black Heaven 2.03.2014 A Town Where You Live 249 The Black Heaven 2.03.2014 A Town Where You Live 248 The Black Heaven 2.03.2014 A Town Where You Live 247 The Black Heaven 20.02.2014 A Town Where You Live 246 The Black Heaven 20.02.2014 A Town Where You Live 245 The Black Heaven 17.02.2014 A Town Where You Live 244 The Black Heaven 12.02.2014 A Town Where You Live 243 The Black Heaven 10.02.2014 A Town Where You Live 242 The Black Heaven 8.02.2014 A Town Where You Live 241 The Black Heaven 6.02.2014 A Town Where You Live 240 The Black Heaven 6.02.2014 A Town Where You Live 239 The Black Heaven 2.02.2014 A Town Where You Live 238 The Black Heaven 2.02.2014 A Town Where You Live 237 The Black Heaven 2.02.2014 A Town Where You Live 236 Chuồn Chuồn 13.11.2013 A Town Where You Live 235 Chuồn Chuồn 17.10.2013 A Town Where You Live 234 Chuồn Chuồn 17.10.2013 A Town Where You Live 233 Chuồn Chuồn 17.10.2013 A Town Where You Live 232 Chuồn Chuồn 17.10.2013 A Town Where You Live 231 Chuồn Chuồn 17.10.2013 A Town Where You Live 230 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 229 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 228 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 227 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 226 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 225 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 224 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 223 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 222 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 221 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 220 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 219 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 218 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 217 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 216 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 215 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 214 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 213 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 212 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 211 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 210 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 209 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 208 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 207 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 206 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 205 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 204 The Black Heaven 17.10.2013 A Town Where You Live 203 The Black Heaven 4.02.2013 A Town Where You Live 202 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 201 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 200 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 199 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 198 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 197 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 196 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 195 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 194 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 193 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 192 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 191 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 190 The Black Heaven 2.02.2013 A Town Where You Live 189 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 188 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 187 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 186 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 185 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 184 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 183 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 182 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 181 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 180 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 179 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 178 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 177 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 176 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 175 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 174 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 173 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 172 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 171 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 170 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 169 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 168 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 167 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 166 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 165 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 164 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 163 Albatross 2.02.2013 A Town Where You Live 162 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 161 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 160 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 159 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 158 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 157 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 156 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 155 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 154 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 153 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 152 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 151 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 150 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 149 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 148 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 147 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 146 ๑۩۞۩๑Fairy TaiL๑۩۞۩๑ 1.02.2013 A Town Where You Live 145 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 144 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 143 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 142 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 141 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 140 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 139 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 138 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 137 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 136 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 135 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 134 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 133 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 132 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 131 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 130 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 129 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 128 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 127 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 126 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 125 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 124 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 123 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 122 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 121 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 120 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 119 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 118 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 117 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 116 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 115 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 114 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 113 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 112 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 111 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 110 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 109 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 108 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 107 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 106 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 105 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 104 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 103 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 102 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 101 V-Sky 1.02.2013 A Town Where You Live 100 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 99 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 98 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 97 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 96 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 95 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 94 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 93 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 92 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 91 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 90 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 89 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 88 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 87 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 86 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 85 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 84 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 83 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 82 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 81 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 80 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 79 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 78.5 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 78 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 77 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 76 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 75 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 74 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 73 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 72 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 71 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 70 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 69 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 68 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 67 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 66 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 65 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 64 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 63 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 62 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 61 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 60 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 59 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 58 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 57 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 56 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 55 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 54 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 53 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 52 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 51 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 50 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 49 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 48 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 47 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 46 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 45 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 44 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 43 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 42 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 41 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 40 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 39 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 38 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 37 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 36 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 35 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 34 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 33 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 32 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 31 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 30 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 29 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 28 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 27 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 26 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 25 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 24.5 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 24 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 23 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 22 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 21 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 20 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 19 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 18 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 17 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 16 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 15 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 14 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 13 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 12 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 11 V-Sky 31.01.2013 A Town Where You Live 10 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 9 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 8 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 7 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 6 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 5 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 4 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 3 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 2 V-Sky 30.01.2013 A Town Where You Live 1 V-Sky 30.01.2013
  1. Great!!!