Ability

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 59 - Đang tiến hànhAbility là bộ truyện tranh giả tưởng mới của bộ đôi đồng tác giả Noblesse. Trong Ability, thế giới là nơi cạnh tranh sinh tồn của những kẻ có siêu năng lực, một thế giới không chỉ có những con người bình thường sinh sống, mà cả những loài quái vật… và con người với những năng lực siêu nhiên lạ kỳ. Nếu đã là fan của bộ truyện Noblesse với nét vẽ cuốn hút, nội dung hấp dẫn và hài hước thì bạn không nên bỏ qua Ability với cốt truyện được các tác giả xây dựng còn có phần lắt léo hơn, khó dự đoán hơn, và với cách xây dựng nội dung mới của hai tác giả.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ability 59 Deathplace Team 10.04.2014 Ability 58 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 57 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 56 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 55 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 54 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 53 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 52 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 51 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 50 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 49 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 48 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 47 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 46 Deathplace Team 8.04.2014 Ability 45 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 44 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 43 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 42 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 41 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 40 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 39 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 38 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 37 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 36 Deathplace Team 7.04.2014 Ability 35 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 34 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 33 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 32 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 31 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 30 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 29 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 28 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 27 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 26 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 25 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 24 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 23 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 22 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 21 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 20 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 19 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 18 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 17 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 16 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 15 Deathplace Team 6.04.2014 Ability 14 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 13 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 12 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 11 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 10 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 9 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 8 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 7 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 6 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 5 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 4 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 3 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 2 Deathplace Team 5.04.2014 Ability 1 Deathplace Team 5.04.2014