Absolute Witch

Tên khác: Jeoldae Manyeo

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Historical , Manhwa , Romance , Shoujo , Supernatural .

Chương mới nhất: 4 - Đang tiến hànhSkyla là một phù thủy trẻ trong một thế giới mà phù thủy không còn tồn tại.
Nguồn: [ Lăng Kính]Vnsharing.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Absolute Witch 21.03.2015 Absolute Witch 21.03.2015 Absolute Witch 21.03.2015 Absolute Witch 21.03.2015