Adekan

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Gender Bender , Historical , Josei , Mystery , Slice of Life .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhtruyện kể về anh chàng cảnh sát thích mèo gặp bác xinh tươi đẹp gáibla bla. đọc rồi mới thấy haycơ mà có vài cảnh hới bị nóng đề nghị mấy anh thanh niên ngiêm túc đọc ko bình phẩm lung tungTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Adekan 45 9.03.2016 Adekan 44 8.03.2016 Adekan 43 8.03.2016 Adekan 42.5 7.03.2016 Adekan 42 7.03.2016 Adekan 41 6.03.2016 Adekan 40 6.03.2016 Adekan 39 6.03.2016 Adekan 38 4.03.2016 Adekan 37 4.03.2016 Adekan 36 4.03.2016 Adekan 35 4.03.2016 Adekan 34 4.03.2016 Adekan 33 4.03.2016 Adekan 32 4.03.2016 Adekan 31 4.03.2016 Adekan 30 4.03.2016 Adekan 29 4.03.2016 Adekan 28 4.03.2016 Adekan 27 4.03.2016 Adekan 26.5 4.03.2016 Adekan 26 4.03.2016 Adekan 25 4.03.2016 Adekan 24 4.03.2016 Adekan 23 4.03.2016 Adekan 22 4.03.2016 Adekan 21.5 4.03.2016 Adekan 21 4.03.2016 Adekan 20 4.03.2016 Adekan 19 4.03.2016 Adekan 18 4.03.2016 Adekan 17.5 4.03.2016 Adekan 17 4.03.2016 Adekan 16 4.03.2016 Adekan 15 4.03.2016 Adekan 14 4.03.2016 Adekan 13 4.03.2016 Adekan 12 4.03.2016 Adekan 11 4.03.2016 Adekan 10 4.03.2016 Adekan 9 4.03.2016 Adekan 8 4.03.2016 Adekan 7 4.03.2016 Adekan 6 4.03.2016 Adekan 5.5 4.03.2016 Adekan 5 4.03.2016 Adekan 4 4.03.2016 Adekan 3 4.03.2016 Adekan 2 4.03.2016 Adekan 1 4.03.2016