Advent of Snow White to Hell – Địa ngục tuyết trắng

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Manhwa , Romance , Shoujo , Supernatural .

Chương mới nhất: 35 - Hoàn thànhThế giới bên kia! Một khi con người đã bước vào thế giới ấy thì không thể sống lại! Snow White đã có một cuộc hành trình tới thế giới tâm linh bằng tấm giấy phép mẹ cô để lại để tìm lại linh hồn cho ba cô, nhưng.
“Đánh mất tình yêu của mình, hay giết cô ấy, đó là hai lựa chọn ta phải đối mặt.” Một diêm đế lạnh lùng nhưng đầy tình yêu, Pa Sun.
Một người muốn bảo vệ cho hạnh phúc của Snow White nhưng lại buộc phải giết cô, Tae San. “Tôi không bao giờ có quyền được ở bên cạnh em, tôi yêu em. Giấu đi những cảm xúc này ở trong trái tim, vì em, tôi sẽ để em đi.”
Liệu người em Uri hay ganh tị của một Snow White tốt bụng, đáng yêu có theo cô đi tới thế giới bên kia không…?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 35 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 34 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 33 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 32 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 31 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 30 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 29 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 28 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 27 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 26 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 25 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 24 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 23 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 22 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 21 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 20 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 19 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 18 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 17 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 16 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 15 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 14 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 13 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 12 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 11 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 10 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 9 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 8 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 7 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 6 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 5 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 4 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 3 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 2 1.03.2015 Advent of Snow White to Hell - Địa ngục tuyết trắng 1 1.03.2015