Adventure of Sinbad

Tên khác: Magi - Sinbad no Bouken; Adventure of Sinbad - Prototype; Sinbad no Bouken - Prototype

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 135 - Đang tiến hànhAdventure of Sinbad là câu chuyện về Sinbad – vị anh hùng danh bất hư truyền nay được tái hiện với hàng loạt cuộc phiêu lưu đầy khó khăn, nguy hiểm khi ngài ấy chỉ mới là cậu bé. Câu chuyện được mở ra từ cuộc chinh phục Mê cung số 1 Baal cùng với những thử thách gian khổ mà Sinbad phải đương đầu với chúng. Và đây cũng chính là con đường mà Rukh đã hướng anh tới các cuộc gặp gỡ về những vị tướng sau này của Sindria. Adventure of Sinbad chính là hành trình để trở thành vị vua của bảy đại dương Sinbad trong bộ truyện Magi sau này.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Adventure of Sinbad 135 13.05.2018 Adventure of Sinbad 134 8.05.2018 Adventure of Sinbad 133 7.05.2018 Adventure of Sinbad 132 hamtruyen.com 18.03.2017 Adventure of Sinbad 131 18.03.2017 Adventure of Sinbad 130 hamtruyen.com 17.03.2017 Adventure of Sinbad 129 17.03.2017 Adventure of Sinbad 128 17.03.2017 Adventure of Sinbad 127.5 3.03.2017 Adventure of Sinbad 127 2.03.2017 Adventure of Sinbad 126 hamtruyen.com 25.02.2017 Adventure of Sinbad 125 hamtruyen.com 25.02.2017 Adventure of Sinbad 124 17.02.2017 Adventure of Sinbad 123 12.11.2016 Adventure of Sinbad 122 11.11.2016 Adventure of Sinbad 121 11.11.2016 Adventure of Sinbad 119 11.11.2016 Adventure of Sinbad 118 11.11.2016 Adventure of Sinbad 117 11.11.2016 Adventure of Sinbad 116 11.11.2016 Adventure of Sinbad 115 11.11.2016 Adventure of Sinbad 114 11.11.2016 Adventure of Sinbad 113 11.11.2016 Adventure of Sinbad 112 11.11.2016 Adventure of Sinbad 111 11.11.2016 Adventure of Sinbad 110 11.11.2016 Adventure of Sinbad 109 11.11.2016 Adventure of Sinbad 108 28.10.2016 Adventure of Sinbad 107 30.09.2016 Adventure of Sinbad 106 Mangavl.com 12.08.2016 Adventure of Sinbad 105 Mangavl.com 12.08.2016 Adventure of Sinbad 104 7.08.2016 Adventure of Sinbad 103.5 7.08.2016 Adventure of Sinbad 103 7.08.2016 Adventure of Sinbad 102 7.08.2016 Adventure of Sinbad 101 Mangavl.com 6.08.2016 Adventure of Sinbad 100 6.08.2016 Adventure of Sinbad 97 Dream Team 7.07.2016 Adventure of Sinbad 96 Mangavl.com 27.06.2016 Adventure of Sinbad 95 Mangavl.com 25.06.2016 Adventure of Sinbad 94 hamtruyen.com 5.06.2016 Adventure of Sinbad 93 hamtruyen.com 1.06.2016 Adventure of Sinbad 92 hamtruyen.com 30.05.2016 Adventure of Sinbad 91 hamtruyen.com 28.05.2016 Adventure of Sinbad 90 28.05.2016 Adventure of Sinbad 89 hamtruyen.com 7.05.2016 Adventure of Sinbad 88 hamtruyen.com 13.02.2016 Adventure of Sinbad 87 hamtruyen.com 5.01.2016 Adventure of Sinbad 87 hamtruyen.com 13.02.2016 Adventure of Sinbad 86 hamtruyen.com 4.01.2016 Adventure of Sinbad 85 hamtruyen.com 30.12.2015 Adventure of Sinbad 84 hamtruyen.com 13.12.2015 Adventure of Sinbad 83 hamtruyen.com 7.12.2015 Adventure of Sinbad 82 hamtruyen.com 28.11.2015 Adventure of Sinbad 81 hamtruyen.com 2.11.2015 Adventure of Sinbad 80 hamtruyen.com 30.10.2015 Adventure of Sinbad 79 hamtruyen.com 29.10.2015 Adventure of Sinbad 78 hamtruyen.com 17.10.2015 Adventure of Sinbad 77 hamtruyen.com 14.10.2015 Adventure of Sinbad 76 hamtruyen.com 12.10.2015 Adventure of Sinbad 75 hamtruyen.com 24.09.2015 Adventure of Sinbad 74 hamtruyen.com 24.09.2015 Adventure of Sinbad 73 hamtruyen.com 24.09.2015 Adventure of Sinbad 72 6.09.2015 Adventure of Sinbad 71 hamtruyen.com 4.09.2015 Adventure of Sinbad 70 hamtruyen.com 18.08.2015 Adventure of Sinbad 69 hamtruyen.com 18.08.2015 Adventure of Sinbad 68 hamtruyen.com 24.07.2015 Adventure of Sinbad 67 hamtruyen.com 17.07.2015 Adventure of Sinbad 66 hamtruyen.com 16.07.2015 Adventure of Sinbad 65 hamtruyen.com 9.07.2015 Adventure of Sinbad 64 hamtruyen.com 8.07.2015 Adventure of Sinbad 63 hamtruyen.com 27.06.2015 Adventure of Sinbad 62 hamtruyen.com 23.06.2015 Adventure of Sinbad 61 hamtruyen.com 21.06.2015 Adventure of Sinbad 60 hamtruyen.com 15.05.2015 Adventure of Sinbad 59 hamtruyen.com 14.05.2015 Adventure of Sinbad 58 hamtruyen.com 14.05.2015 Adventure of Sinbad 57 hamtruyen.com 10.05.2015 Adventure of Sinbad 56 hamtruyen.com 8.05.2015 Adventure of Sinbad 55 hamtruyen.com 20.04.2015 Adventure of Sinbad 54 hamtruyen.com 19.04.2015 Adventure of Sinbad 53 hamtruyen.com 17.04.2015 Adventure of Sinbad 52 hamtruyen.com 15.04.2015 Adventure of Sinbad 51 hamtruyen.com 14.04.2015 Adventure of Sinbad 50 hamtruyen.com 3.04.2015 Adventure of Sinbad 49 hamtruyen.com 3.04.2015 Adventure of Sinbad 48 hamtruyen.com 12.03.2015 Adventure of Sinbad 47 hamtruyen.com 1.02.2015 Adventure of Sinbad 46 hamtruyen.com 29.01.2015 Adventure of Sinbad 45 hamtruyen.com 22.01.2015 Adventure of Sinbad 44 hamtruyen.com 12.01.2015 Adventure of Sinbad 43 hamtruyen.com 11.01.2015 Adventure of Sinbad 42 hamtruyen.com 5.01.2015 Adventure of Sinbad 41 hamtruyen.com 20.12.2014 Adventure of Sinbad 40 hamtruyen.com 17.12.2014 Adventure of Sinbad 39 hamtruyen.com 12.12.2014 Adventure of Sinbad 38 hamtruyen.com 2.12.2014 Adventure of Sinbad 37 hamtruyen.com 2.12.2014 Adventure of Sinbad 36 hamtruyen.com 20.11.2014 Adventure of Sinbad 35 hamtruyen.com 5.11.2014 Adventure of Sinbad 34 hamtruyen.com 4.11.2014 Adventure of Sinbad 33 hamtruyen.com 31.10.2014 Adventure of Sinbad 32 hamtruyen.com 1.10.2014 Adventure of Sinbad 31 hamtruyen.com 17.09.2014 Adventure of Sinbad 30 hamtruyen.com 17.09.2014 Adventure of Sinbad 29 hamtruyen.com 17.09.2014 Adventure of Sinbad 28 hamtruyen.com 17.09.2014 Adventure of Sinbad 27 hamtruyen.com 17.09.2014 Adventure of Sinbad 26 hamtruyen.com 17.09.2014 Adventure of Sinbad 25 FC Magi_4ever 1.09.2014 Adventure of Sinbad 24 FC Magi_4ever 1.09.2014 Adventure of Sinbad 23 FC Magi_4ever 1.09.2014 Adventure of Sinbad 22 FC Magi_4ever 1.09.2014 Adventure of Sinbad 21 FC Magi_4ever 1.09.2014 Adventure of Sinbad 20 FC Magi_4ever 6.03.2014 Adventure of Sinbad 19 FC Magi_4ever 23.02.2014 Adventure of Sinbad 18 FC Magi_4ever 8.02.2014 Adventure of Sinbad 17 FC Magi_4ever 30.01.2014 Adventure of Sinbad 16 FC Magi_4ever 27.01.2014 Adventure of Sinbad 15 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 14 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 13 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 12 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 11 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 10 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 9 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 8 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 7 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 6 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 5 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 4 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 3 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 2 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 1 FC Magi_4ever 25.01.2014 Adventure of Sinbad 0 FC Magi_4ever 25.01.2014