Aflame Inferno

Tên khác: Hoả Vương

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Romance , Supernatural .

Chương mới nhất: 44 - Đang tiến hànhAflame Inferno là câu chuyện về một cậu học sinh giỏi ở trường cấp ba – Kang Shichan – người bị mắc kẹt giữa trận chiến sống còn của 2 demons. Trước cái chết, demon Inferno đã hợp nhất với Shichan để cứu sống cậu. Họ cùng nhau chiến đấu và phát hiện ra không thể tách rời. Hy vọng duy nhất của họ là phải săng lùng 1000 Invento Hells và tìm ra câu thần chú hồi sinh.


Aflame Inferno manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aflame Inferno 44 [MangaN Group] 14.02.2013 Aflame Inferno 43 [MangaN Group] 14.02.2013 Aflame Inferno 42 [MangaN Group] 14.02.2013 Aflame Inferno 41 [MangaN Group] 14.02.2013 Aflame Inferno 40 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 39 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 38 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 37 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 36 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 35 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 34 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 33 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 32 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 31 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 30 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 29 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 28 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 27 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 26 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 25 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 24 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 23 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 22 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 21 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 20 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 19 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 18 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 17 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 16 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 15 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 14 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 13 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 12 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 11 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 10 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 9 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 8 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 7 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 6 hamtruyen.com 14.02.2013 Aflame Inferno 5 Easycome.us 14.02.2013 Aflame Inferno 4 Easycome.us 14.02.2013 Aflame Inferno 3 Easycome.us 14.02.2013 Aflame Inferno 2 Easycome.us 14.02.2013 Aflame Inferno 1 Easycome.us 14.02.2013