Aho Girl

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Slice of Life .

Chương mới nhất: 91.5 - Đang tiến hànhAho Girl là câu chuyện theo kiểu 4-koma về một cô nàng ngố chưa từng thấy tên là Yoshiko (ngố đến mức làm bài kiểm tra trắc nghiệm mà cũng xơi trứng ngỗng). Cô chơi cùng với người bạn thời thơ ấu của mình, anh chàng mà cô tuyên bố là cô rất thích, và anh bạn này phải hứng chịu đủ mọi trò quái gở của cô.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aho Girl 91.5 13.09.2017 Aho Girl 91 6.08.2017 Aho Girl 90 4.04.2017 Aho Girl 89 25.03.2017 Aho Girl 88 20.03.2017 Aho Girl 87.5 20.03.2017 Aho Girl 87 12.11.2016 Aho Girl 86 12.11.2016 Aho Girl 85.5 9.10.2015 Aho Girl 85 9.10.2015 Aho Girl 83 6.10.2015 Aho Girl 82 5.10.2015 Aho Girl 81 30.08.2015 Aho Girl 80 16.08.2015 Aho Girl 79.5 16.08.2015 Aho Girl 79 16.08.2015 Aho Girl 78 16.08.2015 Aho Girl 77 16.08.2015 Aho Girl 76.5 16.08.2015 Aho Girl 76 16.08.2015 Aho Girl 75 16.08.2015 Aho Girl 74 16.08.2015 Aho Girl 73 16.08.2015 Aho Girl 72 Ship of the dream 9.08.2015 Aho Girl 71.5 Hayate_Ayasaki 31.10.2014 Aho Girl 71 Hayate_Ayasaki 29.10.2014 Aho Girl 70 Hayate_Ayasaki 28.10.2014 Aho Girl 69 Hayate_Ayasaki 27.10.2014 Aho Girl 68 Hayate_Ayasaki 26.10.2014 Aho Girl 67 Hayate_Ayasaki 25.10.2014 Aho Girl 66 Hayate_Ayasaki 24.10.2014 Aho Girl 65 Hayate_Ayasaki 23.10.2014 Aho Girl 64 Hayate_Ayasaki 22.10.2014 Aho Girl 63 Hayate_Ayasaki 21.10.2014 Aho Girl 62 Hayate_Ayasaki 20.10.2014 Aho Girl 61 Hayate_Ayasaki 19.10.2014 Aho Girl 60 Hayate_Ayasaki 17.10.2014 Aho Girl 59 Hayate_Ayasaki 16.10.2014 Aho Girl 58 Hayate_Ayasaki 15.10.2014 Aho Girl 57 Hayate_Ayasaki 14.10.2014 Aho Girl 56 Hayate_Ayasaki 13.10.2014 Aho Girl 55 Hayate_Ayasaki 12.10.2014 Aho Girl 54.5 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 54 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 53 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 52 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 51 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 50 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 49 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 48 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 47 Hayate_Ayasaki 11.07.2014 Aho Girl 46 Hayate_Ayasaki 10.06.2014 Aho Girl 45 Hayate_Ayasaki 9.06.2014 Aho Girl 44 Hayate_Ayasaki 8.06.2014 Aho Girl 43 Hayate_Ayasaki 7.06.2014 Aho Girl 42 Hayate_Ayasaki 6.06.2014 Aho Girl 41 Hayate_Ayasaki 5.06.2014 Aho Girl 40 Hayate_Ayasaki 4.06.2014 Aho Girl 39 Hayate_Ayasaki 3.06.2014 Aho Girl 38 Hayate_Ayasaki 2.06.2014 Aho Girl 37 Hayate_Ayasaki 1.06.2014 Aho Girl 36 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 35 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 34 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 33 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 32 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 31 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 30 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 29 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 28 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 27 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 26 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 25 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 24 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 23 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 22 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 21 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 20 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 19 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 18 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 17 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 16 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 15 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 14 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 13 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 12 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 11 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 10 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 9 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 8 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 7 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 6 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 5 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 4 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 3 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 2 Hayate_Ayasaki 2.02.2014 Aho Girl 1 Hayate_Ayasaki 2.02.2014