Ai Yori Aoshi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance .

Chương mới nhất: 61 - Đang tiến hànhKaoru là 1 sinh viên đại học , cậu sống 1 mình. Vào 1 ngày đẹp trời cậu gặp 1 cô gái khá đẹp mặc Kimono tại nhà ga (Sakuraba Aoi). Cậu tình nguyện giứp cô ấy tìm địa chỉ nhà. Tiếc là ngôi nhà đó đã bị phá bỏ. Cậu quyết định đưa cô gái về nhà để hỏi chuyện.Sau đó cô gái đưa cho câu 1 bức ảnh hồi nhỏ. Cậu giật mình khi thấy cậu lúc nhỏ trong tấm ảnh đó và nhận ra cô gái chính là người con gái thuở nhỏ (nhưng nếu chỉ có thế thì kô thể là ecchi được phải kô các bạn ).Sau cái ngày định mệnh đó , chuyện gì sẽ xảy với đôi trai gái đó, hãy xem để bít thêm chi tiết
Nhóm dịch: Ship of The Dream
Nguồn: blogtruyen.comTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ai Yori Aoshi 61 2.04.2016 Ai Yori Aoshi 60 11.06.2015 Ai Yori Aoshi 59 10.06.2015 Ai Yori Aoshi 58 Ship of the dream 8.06.2015 Ai Yori Aoshi 57 Ship of the dream 6.06.2015 Ai Yori Aoshi 56 5.06.2015 Ai Yori Aoshi 55 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 54 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 53.6 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 53.5 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 53 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 52 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 51 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 49 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 48 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 47 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 46 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 45 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 44 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 43 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 42 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 41.1 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 41 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 40 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 39 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 38 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 37 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 36 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 35 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 34 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 33 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 32 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 31 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 30 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 29 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 28 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 27 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 26 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 25 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 24 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 23 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 22 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 21 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 20 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 19 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 18 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 17 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 16 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 15 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 14 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 13 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 12 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 11 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 10 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 9 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 8 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 7 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 6 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 5 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 4 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 3 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 2 24.03.2015 Ai Yori Aoshi 1 24.03.2015