AIKI

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , School Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 4 - Đang tiến hànhTại trường trung học xảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát trường. Cháu gái của ngài chủ tịch muốn nhờ tới sự giúp đỡ của một thiên tài võ thuật. Liệu cậu có giúp cô ấy hay cậu sẽ hành động theo những tật xấu của mình? (Chỉ dành cho các bạn 18+. Các bạn dưới 18 tuổi không nên cố gắng đọc dưới mọi hình thức).


Aiki manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng AIKI 98 Amethyst Group 17.10.2013 AIKI 97 Amethyst Group 17.10.2013 AIKI 96 mangatrans 17.10.2013 AIKI 95 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 94 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 93 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 92 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 91 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 90 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 89 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 88 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 87 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 86 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 85 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 84 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 83 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 82 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 81 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 80 hsvforum.vn 15.02.2013 AIKI 79 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 78 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 77 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 76 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 75 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 74 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 73 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 72 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 71 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 70 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 69 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 68 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 67 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 66 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 65 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 64 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 63 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 62 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 61 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 60 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 59 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 58 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 57 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 56 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 55 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 54 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 53 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 52 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 51 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 50 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 49 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 48 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 47 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 46 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 45 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 44 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 43 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 42 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 41 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 40 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 39 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 38 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 37 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 36 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 35 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 34 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 33 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 32 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 31 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 30 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 29 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 28 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 27 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 26 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 25 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 24 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 23 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 22 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 21 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 20 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 19 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 18 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 17 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 16 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 15 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 14 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 13 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 12 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 11 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 10 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 9 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 8 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 7 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 6 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 5 comicvn.net 15.02.2013 AIKI 4 8.06.2015 AIKI 3 8.06.2015 AIKI 2 8.06.2015 AIKI 1 8.06.2015