Air Gear

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Anime , Comedy , Ecchi , Shounen , Sports .

Chương mới nhất: 206 - Đang tiến hànhItsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là ” khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch “. Ikki là nhà lãnh đạo của thanh niên băng nhóm tên là “East Side Gunz”. Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki tình cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các “mạnh thường quân” của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đã trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ còn tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Trecks.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Air Gear 206 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 205 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 204 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 203 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 202 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 201 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 200 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 199 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 198 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 197 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 196 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 195 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 194 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 193 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 192 [MangaN Group] 19.02.2013 Air Gear 191 SOM 19.02.2013 Air Gear 190 SOM 18.02.2013 Air Gear 189 SOM 18.02.2013 Air Gear 188 SOM 18.02.2013 Air Gear 187 SOM 18.02.2013 Air Gear 186 SOM 18.02.2013 Air Gear 185 SOM 18.02.2013 Air Gear 184 SOM 18.02.2013 Air Gear 183 SOM 18.02.2013 Air Gear 182 SOM 18.02.2013 Air Gear 181 SOM 18.02.2013 Air Gear 180 SOM 18.02.2013 Air Gear 179 SOM 18.02.2013 Air Gear 178 SOM 18.02.2013 Air Gear 177 SOM 18.02.2013 Air Gear 176 SOM 18.02.2013 Air Gear 175 SOM 18.02.2013 Air Gear 174 SOM 18.02.2013 Air Gear 173 SOM 18.02.2013 Air Gear 172 SOM 18.02.2013 Air Gear 171 SOM 18.02.2013 Air Gear 170 SOM 18.02.2013 Air Gear 169 SOM 18.02.2013 Air Gear 168 SOM 18.02.2013 Air Gear 167 SOM 18.02.2013 Air Gear 166 SOM 18.02.2013 Air Gear 165 SOM 18.02.2013 Air Gear 164 SOM 18.02.2013 Air Gear 163 SOM 18.02.2013 Air Gear 162 Dark Team 18.02.2013 Air Gear 161 Dark Team 18.02.2013 Air Gear 160 Dark Team 18.02.2013 Air Gear 159 Dark Team 18.02.2013 Air Gear 158 Dark Team 18.02.2013 Air Gear 157 Dark Team 18.02.2013 Air Gear 156 Dark Team 18.02.2013 Air Gear 155 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 154 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 153 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 152 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 151 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 150 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 149 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 148 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 147 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 146 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 145 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 144 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 143 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 142 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 141 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 140 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 139 [S.We] Group 18.02.2013 Air Gear 138 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 137 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 136 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 135 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 134 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 133 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 132 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 131 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 130 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 129 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 128 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 127 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 126 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 125 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 124 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 123 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 122 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 121 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 120 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 119 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 118 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 117 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 116 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 115 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 114 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 113 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 112 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 111 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 110 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 109 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 108 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 107 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 106 TKVN Group 18.02.2013 Air Gear 105 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 104 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 103 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 102 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 101 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 100 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 99 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 98 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 97 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 96 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 95 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 94 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 93 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 92 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 91 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 90 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 89 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 88 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 87 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 86 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 85 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 84 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 83 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 82 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 81 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 80 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 79 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 78 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 77 TKVN Group 16.02.2013 Air Gear 76 truongton.net 16.02.2013 Air Gear 75 truongton.net 16.02.2013 Air Gear 74 truongton.net 16.02.2013 Air Gear 73 truongton.net 16.02.2013 Air Gear 72 truongton.net 16.02.2013 Air Gear 71 Anonymous 16.02.2013 Air Gear 70 truyentiengviet.com 16.02.2013 Air Gear 69 truyentiengviet.com 16.02.2013 Air Gear 68 truyentiengviet.com 16.02.2013 Air Gear 67 truyentiengviet.com 16.02.2013 Air Gear 66 truyentiengviet.com 16.02.2013 Air Gear 65 truyentiengviet.com 16.02.2013 Air Gear 64 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 63 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 62 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 61 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 60 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 59 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 58 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 57 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 56 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 55 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 54 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 53 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 52 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 51 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 50 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 49 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 48 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 47 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 46 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 45 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 44 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 43 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 42 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 41 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 40 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 39 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 38 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 37 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 36 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 35 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 34 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 33 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 32 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 31 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 30 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 29 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 28 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 27 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 26 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 25 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 24 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 23 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 22 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 21 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 20 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 19 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 18 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 17 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 16 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 15 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 14 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 13 vechai.info 16.02.2013 Air Gear 12 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 11 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 10 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 9 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 8 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 7 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 6 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 5 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 4 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 3 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 2 vechai.info 15.02.2013 Air Gear 1 vechai.info 15.02.2013