Aishiteruze Baby

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Drama , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 35 - Đang tiến hànhCâu truyện nói về Kippei, một chàng trai ăn chơi nổi tiếng phải chăm sóc đứa em họ nhỏ mới hơn 5 tuổi Yuzuyu. Cô bé chuyển đến sống chung nhà cậu vì những rắc rối của gia đình, vì vậy Kippei phải bắt đầu đối mặt với một trách nhiệm khá nặng nề – chăm sóc cho Yuzuyu


Aishiteruze Baby manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aishiteruze Baby 35 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 34 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 33 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 32 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 31 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 30 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 29 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 28.5 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 28 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 27 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 26 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 25 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 24 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 23 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 22 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 21 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 20 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 19 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 18 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 17 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 16 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 15 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 14 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 13 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 12 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 11 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 10.5 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 10 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 9 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 8 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 7 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 6 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 5 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 4 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 3 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 2 acc.vn 19.02.2013 Aishiteruze Baby 1 acc.vn 19.02.2013