Ajin

Tên khác: Ajin Demi-Human

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Horror , Mystery , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhKei Nagai, một học sinh cấp ba, bất ngờ gặp tai nạn giao thông trên đường đi học về, thế nhưng, cậu ta vẫn sống được và dần hồi phục lại cơ thể… Điều đó nghĩa là Nagai là một Ajin, một trong số những kẻ bất tử, những kẻ không hoàn toàn là con người. Lúc này, Nagai bắt buộc phải lựa chọn, hoặc là im lặng để chịu sự tra tấn của con người, hoặc là gia nhập với các Ajin khác và bắt đầu một kỉ nguyên mới của những kẻ bất tử… Liệu cậu ta sẽ lựa chọn như thế nào đây?Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ajin 78 14.06.2020 Ajin 77 14.06.2020 Ajin 76 14.06.2020 Ajin 75.5 10.05.2020 Ajin 75 13.01.2020 Ajin 74 17.11.2019 Ajin 73 15.10.2019 Ajin 72 8.09.2019 Ajin 71 18.08.2019 Ajin 70 18.08.2019 Ajin 69 8.06.2019 Ajin 68 7.06.2019 Ajin 67 18.08.2019 Ajin 66 18.08.2019 Ajin 65 18.08.2019 Ajin 64 19.12.2018 Ajin 63 25.11.2018 Ajin 62 6.11.2018 Ajin 61 5.10.2018 Ajin 60 21.07.2018 Ajin 59 11.06.2018 Ajin 58 15.05.2018 Ajin 57 17.04.2018 Ajin 56 14.03.2018 Ajin 55 18.12.2017 Ajin 54.3 25.11.2017 Ajin 54.2 20.10.2017 Ajin 54 30.09.2017 Ajin 53 16.08.2017 Ajin 52 Miu Miu 15.07.2017 Ajin 52 16.08.2017 Ajin 51 11.06.2017 Ajin 50 10.05.2017 Ajin 49 10.05.2017 Ajin 48 10.03.2017 Ajin 47 10.03.2017 Ajin 46 15.01.2017 Ajin 45 10.12.2016 Ajin 44 9.10.2016 Ajin 43 9.10.2016 Ajin 42 20.08.2016 Ajin 41.5 2.08.2016 Ajin 41.5 2.08.2016 Ajin 41 20.07.2016 Ajin 40 20.07.2016 Ajin 39 20.07.2016 Ajin 38 20.07.2016 Ajin 37 27.03.2016 Ajin 36 17.03.2016 Ajin 35.5 17.03.2016 Ajin 35 [DAG] 9.01.2016 Ajin 34 [DAG] 9.01.2016 Ajin 33 [DAG] 9.01.2016 Ajin 32 [DAG] 9.01.2016 Ajin 31 [DAG] 8.01.2016 Ajin 30 [DAG] 8.01.2016 Ajin 29 [DAG] 8.01.2016 Ajin 28 [DAG] 8.01.2016 Ajin 27.2 [DAG] 8.01.2016 Ajin 27.1 [DAG] 8.01.2016 Ajin 26 [DAG] 8.01.2016 Ajin 25 [DAG] 7.01.2016 Ajin 24 [DAG] 7.01.2016 Ajin 23 [DAG] 7.01.2016 Ajin 22.1 [DAG] 7.01.2016 Ajin 22 [DAG] 7.01.2016 Ajin 21 [DAG] 7.01.2016 Ajin 20 [DAG] 7.01.2016 Ajin 19 [DAG] 7.01.2016 Ajin 18 [DAG] 7.01.2016 Ajin 17 [DAG] 7.01.2016 Ajin 16 [DAG] 7.01.2016 Ajin 15 [DAG] 7.01.2016 Ajin 14 [DAG] 7.01.2016 Ajin 13 [DAG] 7.01.2016 Ajin 12 [DAG] 7.01.2016 Ajin 11 [DAG] 7.01.2016 Ajin 10 [DAG] 7.01.2016 Ajin 9 [DAG] 7.01.2016 Ajin 8 [DAG] 7.01.2016 Ajin 7 [DAG] 7.01.2016 Ajin 6 [DAG] 7.01.2016 Ajin 5 [DAG] 7.01.2016 Ajin 4 [DAG] 7.01.2016 Ajin 3 [DAG] 7.01.2016 Ajin 2 [DAG] 7.01.2016 Ajin 1 [DAG] 7.01.2016 Ajin 0 [DAG] 7.01.2016