x

Aka Akatoretachi no Monogatari

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 89 - Đang tiến hànhHai anh em Itsuki và Hayato đi săn lùng con sói đã tấn công gia súc của làng bất ngờ gặp một con thú lai dòng máu của dơi quỷ , nó nhìn chằm chằm vào Hayato liệu…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aka Akatoretachi no Monogatari 89 19.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 87 14.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 86 12.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 84 9.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 83 7.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 82 6.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 81 4.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 80 4.02.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 79 31.01.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 78 30.01.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 77 29.01.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 76 29.01.2019 Aka Akatoretachi no Monogatari 75 10.11.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 74 10.11.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 73 10.11.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 72 26.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 71 26.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 70 24.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 69 24.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 68 24.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 67 24.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 66 19.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 65 18.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 64 18.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 63 16.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 62 16.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 61 13.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 60 12.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 57 5.10.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 56 20.09.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 56 22.09.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 55 16.09.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 52 27.08.2018 Aka Akatoretachi no Monogatari 51 7.12.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 50 2.11.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 49 25.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 48 23.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 47 19.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 46 17.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 45 16.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 44 9.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 43 7.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 42 5.10.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 41 11.08.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 40 4.08.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 39 2.08.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 38 31.07.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 37 30.07.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 36 29.07.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 35 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 34 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 33 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 32 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 31 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 30 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 29 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 28 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 27 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 26 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 25 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 24 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 23 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 22 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 21 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 20 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 19 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 18 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 17 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 16 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 15 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 14 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 13 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 12 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 11 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 10 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 9 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 8 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 7 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 6 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 5 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 4 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 3 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 1 12.10.2016