Aka Akatoretachi no Monogatari

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 41 - Đang tiến hànhHai anh em Itsuki và Hayato đi săn lùng con sói đã tấn công gia súc của làng bất ngờ gặp một con thú lai dòng máu của dơi quỷ , nó nhìn chằm chằm vào Hayato liệu…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aka Akatoretachi no Monogatari 41 11.08.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 40 4.08.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 39 2.08.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 38 31.07.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 37 30.07.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 36 29.07.2017 Aka Akatoretachi no Monogatari 35 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 34 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 33 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 32 25.11.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 31 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 30 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 29 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 28 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 27 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 26 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 25 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 24 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 23 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 22 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 21 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 20 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 19 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 18 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 17 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 16 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 15 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 14 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 13 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 12 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 11 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 10 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 9 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 8 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 7 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 6 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 5 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 4 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 3 12.10.2016 Aka Akatoretachi no Monogatari 1 12.10.2016