Akaboshi

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Historical , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 23 - Đang tiến hànhBộ truyện dựa theo một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa “Thủy Hử Truyện”. Vào năm 1112, triều đại nhà Tống đang trên đà suy yếu, quyền lực nằm trong tay các quan lại có thế lực trong triều. Trong hoàn cảnh đó, một nhóm cướp trượng nghĩa là Taiten Gyoudou ngày càng mở rộng. Và câu truyện của chúng ta xoay quanh một thành viên của Taiten Gyoudou Thiên Tốc Tinh “Taisou”.


Akaboshi manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Akaboshi 23 blogtruyen.com 19.02.2013 Akaboshi 22 blogtruyen.com 19.02.2013 Akaboshi 21 MTO 19.02.2013 Akaboshi 20 MTO 19.02.2013 Akaboshi 19 MTO 19.02.2013 Akaboshi 18 MTO 19.02.2013 Akaboshi 17 MTO 19.02.2013 Akaboshi 16 MTO 19.02.2013 Akaboshi 15 MTO 19.02.2013 Akaboshi 14 MTO 19.02.2013 Akaboshi 13 MTO 19.02.2013 Akaboshi 12 MTO 19.02.2013 Akaboshi 11 MTO 19.02.2013 Akaboshi 10 MTO 19.02.2013 Akaboshi 9 MTO 19.02.2013 Akaboshi 8 MTO 19.02.2013 Akaboshi 7 MTO 19.02.2013 Akaboshi 6 MTO 19.02.2013 Akaboshi 5 MTO 19.02.2013 Akaboshi 4 MTO 19.02.2013 Akaboshi 3 MTO 19.02.2013 Akaboshi 2 MTO 19.02.2013 Akaboshi 1 MTO 19.02.2013