Akachan to Boku – Em bé và tôi

Tên khác: Baby and Me

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 108 - Đang tiến hànhKhông có những mối tình lãng mạn, không có những tình tiết gay cấn,… Câu chuyện này chỉ là cuộc sống của một gia đình không phụ nữ, Takuya, cậu em nhỏ Minoru và ông bố trẻ. Cái sâu lắng, những mẩu truyện cảm động của các nhân vật sẽ khiến bạn không phải thất vọng vì đọc nó. Manga cùng một tác giả với “New York New York” này cũng có Đang xen những tình tiết hài hước hợp lý – đặc biệt là nhóc Minoru cực kì đáng yêuTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Akachan to Boku - Em bé và tôi 108 SISG 20.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 107 SISG 20.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 106 SISG 20.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 105 SISG 20.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 104 SISG 20.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 103 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 102 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 101 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 100 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 99 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 98 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 97 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 96 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 95 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 94 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 93 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 92 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 91 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 90 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 89 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 88 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 87 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 86 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 85 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 84 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 83 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 82 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 81 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 80 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 79 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 78 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 77 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 76 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 75 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 74 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 73 SISG 19.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 72 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 71 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 70 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 69 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 68 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 67 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 66 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 65 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 64 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 63 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 62 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 61 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 60 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 59 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 58 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 57 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 56 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 55 SISG 18.11.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 54 SISG 13.10.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 53 [SISG] Silver Star Group 6.10.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 52 SISG 2.10.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 51 [SISG] Silver Star Group 30.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 50 SISG 25.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 49 SISG 25.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 48 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 47 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 46 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 45 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 44 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 43 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 42 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 41 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 40 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 39 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 38 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 37 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 36 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 35 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 34 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 33 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 32 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 31 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 30 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 29 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 28 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 27 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 26 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 25 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 24 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 23 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 22 SISG 24.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 21 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 20 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 19 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 18 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 17 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 16 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 15 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 14 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 13 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 12 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 11 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 10 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 9 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 8 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 7 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 6 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 5 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 4 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 3 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 2 SISG 22.09.2014 Akachan to Boku - Em bé và tôi 1 SISG 22.09.2014