AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU – SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE

Tên khác: 暁男塾; 曉!!男塾-青年よ、大死を抱け

Tác giả:

Thể loại: Action , Shounen .

Chương mới nhất: 63 - Đang tiến hành“Phần tiếp theo của seri “sakigake!! otoko’!!”. Nhân vật chính của câu chuyện này là Shishimaru Tsurugi, con trai của Momotaro nhân vật chính trong seri đầu tiên. cùng với đó là hậu duệ của các nhân vật khác, cùng tiếp tục hành trình không mệt mỏi trong ngôi trường Otokojuku”Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 63 10.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 62 9.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 61 7.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 60 6.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 59 5.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 58 4.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 57 3.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 56 2.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 55 1.10.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 54 30.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 53 29.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 52 28.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 51 27.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 50 26.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 49 26.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 48 24.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 47 22.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 46 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 45 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 44 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 43 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 42 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 41 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 40 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 39 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 38 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 37 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 36 21.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 35 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 34 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 33 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 32 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 31 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 30 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 29 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 28 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 27 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 26 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 25 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 24 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 23 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 22 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 21 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 20 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 19 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 18 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 17 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 16 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 15 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 14 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 13 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 12 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 11 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 10 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 9 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 8 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 7 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 6 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 5 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 4 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 3 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 2 11.09.2015 AkAKATSUKI!! OTOKOJUKU - SEINEN YO, TAISHI WO IDAKE 1 11.09.2015