Akame Ga Kiru

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Comic , Drama , Fantasy , Romance , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhTatsumi – một đấu sĩ – trong một lần lên kinh đô, đã bị một cô gái xinh đẹp lừa sạch tiền. Nhưng may mắn dường như lại mỉm cười với cậu khi một cô gái xinh xắn khác lại tới giúp đỡ cậu. Tuy nhiên, cậu không hề biết rằng chính cô gái đó sắp sửa được một gia tộc sát thủ viếng thăm (bao gồm cả cô gái đã lừa cậu) – và họ đang tuyển người…


Akame Ga Kill manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Akame Ga Kiru 78 15.02.2017 Akame Ga Kiru 77 15.02.2017 Akame Ga Kiru 76.5 15.02.2017 Akame Ga Kiru 76 15.02.2017 Akame Ga Kiru 75 15.02.2017 Akame Ga Kiru 74 15.02.2017 Akame Ga Kiru 73 15.02.2017 Akame Ga Kiru 72.5 15.02.2017 Akame Ga Kiru 72 15.02.2017 Akame Ga Kiru 71 15.02.2017 Akame Ga Kiru 70 11.10.2016 Akame Ga Kiru 68 7.04.2016 Akame Ga Kiru 67 7.04.2016 Akame Ga Kiru 66 7.04.2016 Akame Ga Kiru 65 7.04.2016 Akame Ga Kiru 64 7.04.2016 Akame Ga Kiru 63 7.04.2016 Akame Ga Kiru 62 7.04.2016 Akame Ga Kiru 61 7.04.2016 Akame Ga Kiru 60 7.04.2016 Akame Ga Kiru 59.2 7.04.2016 Akame Ga Kiru 59.1 7.04.2016 Akame Ga Kiru 58.2 7.04.2016 Akame Ga Kiru 58.1 7.04.2016 Akame Ga Kiru 57 7.04.2016 Akame Ga Kiru 56 7.04.2016 Akame Ga Kiru 55 7.04.2016 Akame Ga Kiru 54 7.04.2016 Akame Ga Kiru 53.6 7.04.2016 Akame Ga Kiru 53.5 7.04.2016 Akame Ga Kiru 53 7.06.2015 Akame Ga Kiru 52.5 MTO 4.12.2014 Akame Ga Kiru 52 MTO 20.09.2014 Akame Ga Kiru 51 MTO 28.07.2014 Akame Ga Kiru 50 MTO 11.07.2014 Akame Ga Kiru 49 MTO 3.06.2014 Akame Ga Kiru 48 MTO 10.05.2014 Akame Ga Kiru 47 MTO 5.04.2014 Akame Ga Kiru 46 MTO 1.03.2014 Akame Ga Kiru 45 MTO 31.01.2014 Akame Ga Kiru 44 MTO 4.01.2014 Akame Ga Kiru 43 MTO 4.01.2014 Akame Ga Kiru 42 MTO 1.11.2013 Akame Ga Kiru 41 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 40 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 39 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 38 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 37 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 36 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 35 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 34 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 33.5 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 33 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 32 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 31 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 30 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 29 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 28 MTO 17.10.2013 Akame Ga Kiru 25 BUG 17.10.2013 Akame Ga Kiru 24 BUG 17.10.2013 Akame Ga Kiru 23.5 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 23 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 22 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 21 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 20 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 19 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 18 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 17 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 16 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 15 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 14 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 13 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 12 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 11 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 10 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 9 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 8 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 7 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 6 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 5 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 4 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 3 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 2 BUG 20.02.2013 Akame Ga Kiru 1 BUG 20.02.2013