AKATSUKI NO ARIA

Tên khác: Aria at Dawn; Dawn Aria; Kh

Tác giả: .

Thể loại: Historical , Josei , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 77 - Đang tiến hànhCâu chuyện xảy ra ở thời Đại Chính (1912-1926). Nayako Emi mơ ước trở thành nghệ sĩ piano, tuy đang theo học lớp dự bị của nhạc viện Tokyo, thế nhưng tài năng của cô khiến mọi người kinh ngạc. Sau khi quen biết Ikaezu Hida, cô bất ngờ phát hiện ra một sự thật…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng AKATSUKI NO ARIA 77 14.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 76 13.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 75 12.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 74 9.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 73 7.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 72 7.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 71 6.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 70 6.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 69 6.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 68 3.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 67 3.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 66 3.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 65 3.09.2015 AKATSUKI NO ARIA 64 29.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 63 29.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 62 29.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 61 23.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 60 22.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 59 22.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 58 22.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 57 19.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 56 31.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 56 19.08.2015 AKATSUKI NO ARIA 55 30.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 54 30.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 53 30.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 52 25.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 51 25.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 50 24.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 49 23.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 48 22.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 47 22.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 46 22.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 45 22.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 44 9.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 43 9.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 42 9.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 41 9.07.2015 AKATSUKI NO ARIA 40 27.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 39 25.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 38 24.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 37 24.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 36 20.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 35 20.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 34 19.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 33 19.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 32 19.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 31 14.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 30 14.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 29 14.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 28 14.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 27 14.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 26 14.06.2015 AKATSUKI NO ARIA 25 29.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 24 29.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 23 14.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 23 29.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 22 14.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 22 29.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 21 14.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 21 29.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 20 14.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 20 29.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 19 14.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 19 29.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 18 14.04.2015 AKATSUKI NO ARIA 17 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 16 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 15 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 14 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 13 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 12 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 11 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 10 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 9 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 8 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 7 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 6 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 5 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 4 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 3 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 2 22.03.2015 AKATSUKI NO ARIA 1 22.03.2015