AKB49 – Renai Kinshi Jourei

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comic , Gender Bender , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 150 - Đang tiến hànhBộ manga này dựa trên nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Nhật là AKB48.

Nội dung xoay quanh anh chàng Urakawa Minoru có hoài bão là tạo dựng nên đế chế harem cho riêng mình, vậy nên anh chàng tìm cách trà trộn vào làm thành viên của AKB48. Tiện thể giúp đỡ luôn cô bạn của mình là Yoshinaga Hiroko – người có ước mơ trở thành một Idol nổi tiếng, vượt qua buổi tuyển chọn.

Buổi tuyển chọn này cũng chính là cơ hội cuối của Hiroko, vậy nên Minoru đã cải trang thành Minori và cũng đăng ký tham gia để bí mật giúp đỡ cho Hiroko. Nhờ vây mà Hiroko đã vượt qua buổi tuyển chọn thành công. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Minoru cũng được chọn. Và thế là con đường xây dựng đế chế Harem của cậu bắt đầu từ đây…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng AKB49 - Renai Kinshi Jourei 150 2.08.2017 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 149 2.08.2017 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 148 20.12.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 147 24.11.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 146 11.11.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 145 31.10.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 144 hamtruyen.com 27.05.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 143 hamtruyen.com 27.05.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 142 hamtruyen.com 18.05.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 141 hamtruyen.com 18.05.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 140 hamtruyen.com 11.03.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 139 hamtruyen.com 9.03.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 138 hamtruyen.com 4.03.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 137 hamtruyen.com 3.03.2016 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 136 blogtruyen.com 20.11.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 135 blogtruyen.com 18.11.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 134 blogtruyen.com 19.10.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 133 blogtruyen.com 16.10.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 132 blogtruyen.com 10.10.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 131 28.09.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 130 28.09.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 129 26.09.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 128 14.09.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 127 11.09.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 126 blogtruyen.com 10.09.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 125 10.09.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 124 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 123 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 122 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 121 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 120 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 119 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 118 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 117 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 116 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 115 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 114 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 113 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 112 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 111 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 110 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 109 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 108 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 107 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 106 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 105 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 104 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 103 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 102 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 101 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 100 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 99 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 98 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 97 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 96 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 95 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 94 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 93 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 92 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 91 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 90 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 89 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 88 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 87 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 86 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 85 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 84 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 83 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 82 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 81 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 80 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 79 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 78 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 77 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 76 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 75 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 74 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 73 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 72 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 71 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 70 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 69 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 68 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 67 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 66 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 65 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 64 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 63 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 62 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 61 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 60 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 59 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 58.5 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 58 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 57 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 56 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 55 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 54 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 53 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 52 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 51 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 50.5 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 50 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 49 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 48 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 47 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 46.5 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 46 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 45 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 44 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 43 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 42 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 41 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 40 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 39 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 38 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 37 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 36 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 35 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 34 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 33 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 32 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 31 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 30 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 29 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 28 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 27 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 26 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 25 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 24 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 23 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 22 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 21 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 20 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 19 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 18 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 16 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 15 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 11 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 1.2 2.08.2015 AKB49 - Renai Kinshi Jourei 1.1 2.08.2015