Ake no Tobari

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 30 - Đang tiến hànhTạo nên một thiên đường nơi con người và yêu quái có thể chung sống hòa thuận… Đây là câu chuyện về một yêu quái nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ đó thành sự thực.
Nguồn : Crystal HeartsTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ake no Tobari 30 2.07.2017 Ake no Tobari 29 2.07.2017 Ake no Tobari 28 2.07.2017 Ake no Tobari 27 2.07.2017 Ake no Tobari 26 2.07.2017 Ake no Tobari 25 27.06.2017 Ake no Tobari 24 27.06.2017 Ake no Tobari 23 27.06.2017 Ake no Tobari 22 27.06.2017 Ake no Tobari 21 27.06.2017 Ake no Tobari 20 27.06.2017 Ake no Tobari 19 27.06.2017 Ake no Tobari 18 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 17 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 16 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 15 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 14 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 13 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 12 22.05.2016 Ake no Tobari 11 22.05.2016 Ake no Tobari 10 22.05.2016 Ake no Tobari 9 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 8 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 7 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 6 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 5 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 4 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 3 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 2 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 1 Crystal Hearts 12.05.2016