Ake no Tobari

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Shounen , Supernatural , Webtoon .

Chương mới nhất: 69 - Đang tiến hànhTạo nên một thiên đường nơi con người và yêu quái có thể chung sống hòa thuận… Đây là câu chuyện về một yêu quái nỗ lực từng ngày để biến giấc mơ đó thành sự thực.
Nguồn : Crystal HeartsTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ake no Tobari 69 13.06.2019 Ake no Tobari 68 7.06.2019 Ake no Tobari 67 31.05.2019 Ake no Tobari 66 25.05.2019 Ake no Tobari 65 18.05.2019 Ake no Tobari 64 12.05.2019 Ake no Tobari 63 10.05.2019 Ake no Tobari 62 9.05.2019 Ake no Tobari 61 7.05.2019 Ake no Tobari 60 6.05.2019 Ake no Tobari 59 3.05.2019 Ake no Tobari 58 29.04.2019 Ake no Tobari 57 26.04.2019 Ake no Tobari 56 24.04.2019 Ake no Tobari 55 22.04.2019 Ake no Tobari 54 18.04.2019 Ake no Tobari 53 17.04.2019 Ake no Tobari 52 14.04.2019 Ake no Tobari 51 13.04.2019 Ake no Tobari 50 11.04.2019 Ake no Tobari 49 10.04.2019 Ake no Tobari 48 9.04.2019 Ake no Tobari 47 8.04.2019 Ake no Tobari 46 6.04.2019 Ake no Tobari 45 6.04.2019 Ake no Tobari 44 5.04.2019 Ake no Tobari 43 3.04.2019 Ake no Tobari 41 1.04.2019 Ake no Tobari 40 30.03.2019 Ake no Tobari 39 28.03.2019 Ake no Tobari 38 28.03.2019 Ake no Tobari 30 2.07.2017 Ake no Tobari 29 2.07.2017 Ake no Tobari 28 2.07.2017 Ake no Tobari 27 2.07.2017 Ake no Tobari 26 2.07.2017 Ake no Tobari 25 27.06.2017 Ake no Tobari 24 27.06.2017 Ake no Tobari 23 27.06.2017 Ake no Tobari 22 27.06.2017 Ake no Tobari 21 27.06.2017 Ake no Tobari 20 27.06.2017 Ake no Tobari 19 27.06.2017 Ake no Tobari 18 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 17 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 16 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 15 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 14 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 13 Crystal Hearts 9.04.2017 Ake no Tobari 12 22.05.2016 Ake no Tobari 11 22.05.2016 Ake no Tobari 10 22.05.2016 Ake no Tobari 9 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 8 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 7 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 6 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 5 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 4 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 3 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 2 Crystal Hearts 12.05.2016 Ake no Tobari 1 Crystal Hearts 12.05.2016