Aku no Higan

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Horror .

Chương mới nhất: 66 - Đang tiến hànhTerajima, một học sinh trung học ma mãnh, thẳng tính vô tình lọt vào tầm mắt của quỷ victor! Vì Victor cứu mạng cậu ta nên cậu ta phải thực hiện giao kèo của mình với quỷ…
Nguồn: deathplace.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aku no Higan 66 Deathplace Team 29.10.2015 Aku no Higan 65 Deathplace Team 29.10.2015 Aku no Higan 64 Deathplace Team 29.10.2015 Aku no Higan 63 Deathplace Team 28.10.2015 Aku no Higan 62 Deathplace Team 28.10.2015 Aku no Higan 61 Deathplace Team 28.10.2015 Aku no Higan 60 Deathplace Team 28.10.2015 Aku no Higan 59 Deathplace Team 28.10.2015 Aku no Higan 58 Deathplace Team 25.10.2015 Aku no Higan 57 Deathplace Team 22.10.2015 Aku no Higan 56 Deathplace Team 22.10.2015 Aku no Higan 55 Deathplace Team 22.10.2015 Aku no Higan 54 Deathplace Team 22.10.2015 Aku no Higan 53 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 52 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 51 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 50 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 49 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 48 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 47 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 46 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 45 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 44 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 43 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 42 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 41 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 40 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 39 Deathplace Team 20.10.2015 Aku no Higan 38 Deathplace Team 25.09.2015 Aku no Higan 37 Deathplace Team 15.09.2015 Aku no Higan 36 vechai.info 3.09.2015 Aku no Higan 35 19.08.2015 Aku no Higan 35 Deathplace Team 26.08.2015 Aku no Higan 34 Deathplace Team 19.08.2015 Aku no Higan 33 12.08.2015 Aku no Higan 32 7.08.2015 Aku no Higan 31 7.08.2015 Aku no Higan 29 22.07.2015 Aku no Higan 28 22.07.2015 Aku no Higan 27 22.07.2015 Aku no Higan 26 22.07.2015 Aku no Higan 25 Deathplace Team 20.07.2015 Aku no Higan 24 20.07.2015 Aku no Higan 23 Deathplace Team 20.07.2015 Aku no Higan 22 23.05.2015 Aku no Higan 21 23.05.2015 Aku no Higan 20 Deathplace Team 23.05.2015 Aku no Higan 19 Deathplace Team 20.05.2015 Aku no Higan 18 Deathplace Team 29.03.2015 Aku no Higan 17 Deathplace Team 25.03.2015 Aku no Higan 16 25.03.2015 Aku no Higan 15 25.03.2015 Aku no Higan 14 25.03.2015 Aku no Higan 13 25.03.2015 Aku no Higan 12 25.03.2015 Aku no Higan 11 25.03.2015 Aku no Higan 10 25.03.2015 Aku no Higan 9 25.03.2015 Aku no Higan 8 25.03.2015 Aku no Higan 7 25.03.2015 Aku no Higan 6 25.03.2015 Aku no Higan 5 25.03.2015 Aku no Higan 4 25.03.2015 Aku no Higan 3 25.03.2015 Aku no Higan 2 25.03.2015 Aku no Higan 1 25.03.2015