loading...

Akumetsu

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action .

Chương mới nhất: 162 - Tạm ngừngNagasawa Shiina chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường. Do công ty của bố mẹ bị phá sản nên Nagasawa đã bị gia đình bán vào một ổ điếm để trả nợ. Và ở công việc đầu tiên, một người đeo mặt nạ bí ẩn xuất hiện phá tan bữa tiệc… và đó là một ai đó mà cô ấy biết. Akumetsu là câu chuyện về Hazama Shou, một học sinh bình thường, nhưng khi có điều bất công xảy ra cậu với chiếc mặt nạ kỳ bí sẽ hành động để đòi lại công bằng, cậu tự gọi mình là AKUMETSU.


Akumetsu manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Akumetsu 162 16.02.2017 Akumetsu 161 16.02.2017 Akumetsu 160 16.02.2017 Akumetsu 159 16.02.2017 Akumetsu 158 16.11.2016 Akumetsu 157 25.10.2016 Akumetsu 156 15.10.2016 Akumetsu 155 15.10.2016 Akumetsu 154 22.09.2016 Akumetsu 153 23.08.2016 Akumetsu 152 10.08.2016 Akumetsu 151 4.08.2016 Akumetsu 150 Amethyst Group 31.07.2016 Akumetsu 149 Amethyst Group 27.07.2016 Akumetsu 148 Amethyst Group 13.07.2016 Akumetsu 147 Amethyst Group 6.06.2016 Akumetsu 146 21.05.2016 Akumetsu 145 10.05.2016 Akumetsu 144 19.04.2016 Akumetsu 143 16.09.2015 Akumetsu 142 14.09.2015 Akumetsu 141 7.09.2015 Akumetsu 140 6.09.2015 Akumetsu 139 5.09.2015 Akumetsu 138 4.09.2015 Akumetsu 137 3.09.2015 Akumetsu 136 2.09.2015 Akumetsu 135 31.08.2015 Akumetsu 134 31.08.2015 Akumetsu 133 30.08.2015 Akumetsu 132 29.08.2015 Akumetsu 131 28.08.2015 Akumetsu 130 27.08.2015 Akumetsu 129 25.08.2015 Akumetsu 128 25.08.2015 Akumetsu 127 23.08.2015 Akumetsu 126 hamtruyen.com 23.08.2015 Akumetsu 125 22.08.2015 Akumetsu 124 hamtruyen.com 21.08.2015 Akumetsu 123 20.08.2015 Akumetsu 122 hamtruyen.com 19.08.2015 Akumetsu 121 hamtruyen.com 19.08.2015 Akumetsu 120 hamtruyen.com 19.08.2015 Akumetsu 119 hamtruyen.com 19.08.2015 Akumetsu 118 15.08.2015 Akumetsu 117 14.08.2015 Akumetsu 116 12.08.2015 Akumetsu 115 12.08.2015 Akumetsu 114 11.08.2015 Akumetsu 113 10.08.2015 Akumetsu 112 8.08.2015 Akumetsu 111 8.08.2015 Akumetsu 110 truyenhay24h.com 7.08.2015 Akumetsu 109 truyenhay24h.com 7.08.2015 Akumetsu 108 7.08.2015 Akumetsu 107 4.08.2015 Akumetsu 106 3.08.2015 Akumetsu 105 2.08.2015 Akumetsu 104 31.07.2015 Akumetsu 103 31.07.2015 Akumetsu 102 30.07.2015 Akumetsu 101 30.07.2015 Akumetsu 100 28.07.2015 Akumetsu 99 27.07.2015 Akumetsu 99 28.07.2015 Akumetsu 98 25.07.2015 Akumetsu 97 25.07.2015 Akumetsu 96 hamtruyen.com 25.07.2015 Akumetsu 95 24.07.2015 Akumetsu 94 23.07.2015 Akumetsu 93 22.07.2015 Akumetsu 92 20.07.2015 Akumetsu 91 20.07.2015 Akumetsu 90 19.07.2015 Akumetsu 89 18.07.2015 Akumetsu 88 18.07.2015 Akumetsu 87 18.07.2015 Akumetsu 86 16.07.2015 Akumetsu 85 16.07.2015 Akumetsu 85 16.07.2015 Akumetsu 84 14.07.2015 Akumetsu 83 12.07.2015 Akumetsu 83 13.07.2015 Akumetsu 82 12.07.2015 Akumetsu 81 11.07.2015 Akumetsu 80 11.07.2015 Akumetsu 79 10.07.2015 Akumetsu 78 10.07.2015 Akumetsu 77 7.07.2015 Akumetsu 76 6.07.2015 Akumetsu 75 6.07.2015 Akumetsu 74 4.07.2015 Akumetsu 73 3.07.2015 Akumetsu 72 2.07.2015 Akumetsu 71 1.07.2015 Akumetsu 70 14.03.2015 Akumetsu 69 14.03.2015 Akumetsu 68 14.03.2015 Akumetsu 67 14.03.2015 Akumetsu 66 14.03.2015 Akumetsu 65 14.03.2015 Akumetsu 64 14.03.2015 Akumetsu 63 14.03.2015 Akumetsu 62 14.03.2015 Akumetsu 61 14.03.2015 Akumetsu 60 14.03.2015 Akumetsu 59 14.03.2015 Akumetsu 58 14.03.2015 Akumetsu 57 14.03.2015 Akumetsu 56 14.03.2015 Akumetsu 55 14.03.2015 Akumetsu 54 14.03.2015 Akumetsu 53 14.03.2015 Akumetsu 52 14.03.2015 Akumetsu 51 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 50 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 49 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 48 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 47 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 46 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 45 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 44 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 43 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 42 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 41 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 40 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 39 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 38 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 37 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 36 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 35 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 34 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 33 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 32 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 31 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 30 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 29 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 28 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 27 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 26 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 25 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 24 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 23 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 22 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 21 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 20 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 19 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 18 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 17 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 16 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 15 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 14 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 13 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 12 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 11 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 10 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 9 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 8 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 7 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 6 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 5 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 4 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 3 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 2 truyenhay24h.com 21.02.2013 Akumetsu 1 truyenhay24h.com 21.02.2013