Ám Chi Lạc Ấn

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 18 - Đang tiến hànhÁm chi lạc ấn là câu chuyện kể về chàng thiếu niên có năng lực đặc biệt Tô Ngân cùng món đồ mà anh ta bảo vệ (vật bị thất lạc của thế giới khác), từ đó vô tình bị lôi kéo vào những cuộc chiến…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ám Chi Lạc Ấn 18 23.10.2018 Ám Chi Lạc Ấn 17 23.10.2018 Ám Chi Lạc Ấn 16 23.10.2018 Ám Chi Lạc Ấn 15 23.10.2018 Ám Chi Lạc Ấn 14 23.10.2018 Ám Chi Lạc Ấn 13 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 12 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 11 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 10 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 9 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 8 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 7 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 6 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 5 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 4 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 3 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 2 A3 Manga 17.12.2014 Ám Chi Lạc Ấn 1 A3 Manga 17.12.2014