Ám Hành Ngự Sử

Tên khác: Shin Angyo Onshi

Tác giả: , .

Thể loại:

Chương mới nhất: 51 - Hoàn thànhNgày xửa ngày xưa ở một vùng đất mang tên Jushin ở phía Đông, có những thượng quan được gọi là Ám Hành Ngự Sử. Ám Hành Ngự Sử có chức vụ đặc biệt là giúp đỡ thường dân. Họ cãi trang chu du khác vương quốc theo mật lệnh của hoàng đế để vạch trần những tham quan hung tàn. Họ được biết đến vừa như một mệnh quan vừa như một quân đội. Đến một ngày, hỗn loạn dâng tràn và Jushin bị diệt vong. Nhưng vẫn còn đó một Ám Hành Ngự Sử đơn độc lang thang khắp mãnh đất hỗn loạn điêu tàn đó…

Read Ám Hành Ngự Sử (Shin Angyo Onshi) in English


Shin Angyo Onshi manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ám Hành Ngự Sử 78 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 77 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 76 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 75 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 74 blogtruyen.com 8.09.2013 Ám Hành Ngự Sử 73 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 72 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 71 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 70 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 69 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 68 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 67 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 66 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 65 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 64 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 63 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 62 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 61 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 60 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 59 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 58 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 57 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 56 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 55 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 54 blogtruyen.com 27.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 53 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 52 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 51 blogtruyen.com 8.09.2013 Ám Hành Ngự Sử 50 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 49 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 48 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 47 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 46 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 45 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 44 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 43 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 42 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 41 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 40 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 39 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 38 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 37 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 36 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 35 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 34 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 33 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 32 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 31 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 30 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 29 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 28 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 27 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 26 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 25 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 24 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 23 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 22 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 21 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 20 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 19 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 18 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 17 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 16 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 15 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 14 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 13 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 12 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 11 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 10 blogtruyen.com 25.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 9 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 8 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 7 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 6 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 5 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 4 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 3 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 2 blogtruyen.com 23.02.2013 Ám Hành Ngự Sử 1 The [H]eaven Of [H]ell 23.02.2013