Ana Satsujin

Tên khác: Peephole

Tác giả: .

Thể loại: Horror , Romance .

Chương mới nhất: 25 - Đang tiến hànhAna Satsujin là câu truyện về một anh chàng rớt đại học 2 năm liên tiếp, và sống NEET được gần một năm. Nhưng rồi khi cảm thấy cuộc sống không còn gì đáng sống nữa. Anh ấy quyết định tìm đến cái chết. Nhưng vào cái đêm định mệnh đó, anh ta đã tìm ra tia sáng của hy vọng khi tìm được một lỗ hổng trên tường và quyết định nhòm trộm xem hàng xóm của mình là ai. Một học sinh? Một cô thư ký? Một cô gái nhút nhát? Hay là… một sát thủ? Liệu đấy có thật sự là “tia sáng hy vọng”? Ana Satsujin đánh dấu sự ra đời của một siêu phẩm rừng rợn và kịch tính hoàn toàn mới.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ana Satsujin 133 17.09.2016 Ana Satsujin 132 17.09.2016 Ana Satsujin 131 17.09.2016 Ana Satsujin 130 8.09.2016 Ana Satsujin 129 18.08.2016 Ana Satsujin 128 vechai.info 13.08.2016 Ana Satsujin 127 10.08.2016 Ana Satsujin 127 vechai.info 10.08.2016 Ana Satsujin 126 10.08.2016 Ana Satsujin 126 vechai.info 10.08.2016 Ana Satsujin 125 10.08.2016 Ana Satsujin 124 23.07.2016 Ana Satsujin 123 10.07.2016 Ana Satsujin 122 7.07.2016 Ana Satsujin 121 7.07.2016 Ana Satsujin 120 7.07.2016 Ana Satsujin 119 7.07.2016 Ana Satsujin 118 7.07.2016 Ana Satsujin 117 7.07.2016 Ana Satsujin 116 7.07.2016 Ana Satsujin 115 7.07.2016 Ana Satsujin 114 7.07.2016 Ana Satsujin 113 7.07.2016 Ana Satsujin 112 7.07.2016 Ana Satsujin 111 vechai.info 21.05.2016 Ana Satsujin 110 vechai.info 20.05.2016 Ana Satsujin 109 vechai.info 18.05.2016 Ana Satsujin 108 vechai.info 16.05.2016 Ana Satsujin 107 vechai.info 14.05.2016 Ana Satsujin 106 vechai.info 13.05.2016 Ana Satsujin 105 vechai.info 12.05.2016 Ana Satsujin 104 vechai.info 10.05.2016 Ana Satsujin 103 vechai.info 9.05.2016 Ana Satsujin 102 vechai.info 6.05.2016 Ana Satsujin 101 vechai.info 4.05.2016 Ana Satsujin 100 vechai.info 28.04.2016 Ana Satsujin 99 vechai.info 25.04.2016 Ana Satsujin 98 vechai.info 21.04.2016 Ana Satsujin 97 vechai.info 15.04.2016 Ana Satsujin 96 vechai.info 13.04.2016 Ana Satsujin 95 vechai.info 2.04.2016 Ana Satsujin 94 28.03.2016 Ana Satsujin 93 vechai.info 23.03.2016 Ana Satsujin 92 vechai.info 20.03.2016 Ana Satsujin 91 vechai.info 19.03.2016 Ana Satsujin 90 vechai.info 17.03.2016 Ana Satsujin 89 vechai.info 15.03.2016 Ana Satsujin 88 vechai.info 15.03.2016 Ana Satsujin 87 vechai.info 11.03.2016 Ana Satsujin 86 vechai.info 8.03.2016 Ana Satsujin 85 vechai.info 7.03.2016 Ana Satsujin 84 vechai.info 5.03.2016 Ana Satsujin 83 vechai.info 3.03.2016 Ana Satsujin 82 vechai.info 1.03.2016 Ana Satsujin 81 vechai.info 29.02.2016 Ana Satsujin 80 vechai.info 26.02.2016 Ana Satsujin 79 vechai.info 26.02.2016 Ana Satsujin 78 vechai.info 24.02.2016 Ana Satsujin 77 vechai.info 22.02.2016 Ana Satsujin 76 vechai.info 22.02.2016 Ana Satsujin 75 vechai.info 19.02.2016 Ana Satsujin 74 vechai.info 17.02.2016 Ana Satsujin 73 vechai.info 16.02.2016 Ana Satsujin 72 vechai.info 16.02.2016 Ana Satsujin 71 vechai.info 11.02.2016 Ana Satsujin 70 vechai.info 11.02.2016 Ana Satsujin 69 vechai.info 7.02.2016 Ana Satsujin 68 vechai.info 3.02.2016 Ana Satsujin 67 vechai.info 17.01.2016 Ana Satsujin 66 vechai.info 16.01.2016 Ana Satsujin 65 vechai.info 9.12.2015 Ana Satsujin 64 vechai.info 30.11.2015 Ana Satsujin 64 vechai.info 27.03.2016 Ana Satsujin 63 25.11.2015 Ana Satsujin 62 vechai.info 13.11.2015 Ana Satsujin 61 vechai.info 6.11.2015 Ana Satsujin 60 28.10.2015 Ana Satsujin 59 vechai.info 20.10.2015 Ana Satsujin 58 vechai.info 10.10.2015 Ana Satsujin 57 vechai.info 4.10.2015 Ana Satsujin 56 vechai.info 4.10.2015 Ana Satsujin 55 26.08.2015 Ana Satsujin 54 vechai.info 25.08.2015 Ana Satsujin 53 vechai.info 21.08.2015 Ana Satsujin 52 vechai.info 17.08.2015 Ana Satsujin 51 vechai.info 15.08.2015 Ana Satsujin 50 vechai.info 15.08.2015 Ana Satsujin 49 vechai.info 10.08.2015 Ana Satsujin 48 vechai.info 8.08.2015 Ana Satsujin 47 vechai.info 8.08.2015 Ana Satsujin 46 vechai.info 8.08.2015 Ana Satsujin 45 Fallen Angels 4.08.2015 Ana Satsujin 44 Fallen Angels 13.05.2015 Ana Satsujin 43 Fallen Angels 20.02.2015 Ana Satsujin 42 Fallen Angels 20.02.2015 Ana Satsujin 41 Fallen Angels 20.02.2015 Ana Satsujin 40 Fallen Angels 25.10.2014 Ana Satsujin 39 Fallen Angels 11.10.2014 Ana Satsujin 38 Fallen Angels 9.10.2014 Ana Satsujin 37 Fallen Angels 27.09.2014 Ana Satsujin 36 Fallen Angels 8.09.2014 Ana Satsujin 35 Fallen Angels 17.08.2014 Ana Satsujin 34 Fallen Angels 5.08.2014 Ana Satsujin 33 Fallen Angels 30.07.2014 Ana Satsujin 32 Fallen Angels 25.07.2014 Ana Satsujin 31 Fallen Angels 14.07.2014 Ana Satsujin 30 NKSTT 11.07.2014 Ana Satsujin 29 NKSTT 11.07.2014 Ana Satsujin 28 NKSTT 11.07.2014 Ana Satsujin 27 NKSTT 11.07.2014 Ana Satsujin 26 NKSTT 3.06.2014 Ana Satsujin 25 NKSTT 24.05.2014 Ana Satsujin 25 16.11.2018 Ana Satsujin 24 NKSTT 22.05.2014 Ana Satsujin 24 16.11.2018 Ana Satsujin 23 NKSTT 21.05.2014 Ana Satsujin 23 16.11.2018 Ana Satsujin 22 NKSTT 20.05.2014 Ana Satsujin 22 16.11.2018 Ana Satsujin 21 NKSTT 18.05.2014 Ana Satsujin 21 16.11.2018 Ana Satsujin 20 NKSTT 18.05.2014 Ana Satsujin 20 14.11.2018 Ana Satsujin 19 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 19 14.11.2018 Ana Satsujin 18 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 18 14.11.2018 Ana Satsujin 17 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 17 14.11.2018 Ana Satsujin 16 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 16 14.11.2018 Ana Satsujin 15 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 15 13.11.2018 Ana Satsujin 14 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 14 13.11.2018 Ana Satsujin 13 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 13 13.11.2018 Ana Satsujin 12 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 12 13.11.2018 Ana Satsujin 11 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 11 13.11.2018 Ana Satsujin 10 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 10 11.11.2018 Ana Satsujin 9 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 9 11.11.2018 Ana Satsujin 8 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 8 11.11.2018 Ana Satsujin 7 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 7 11.11.2018 Ana Satsujin 6 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 6 11.11.2018 Ana Satsujin 5 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 5 10.11.2018 Ana Satsujin 4 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 4 10.11.2018 Ana Satsujin 3 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 3 10.11.2018 Ana Satsujin 2 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 2 10.11.2018 Ana Satsujin 1 NKSTT 17.05.2014 Ana Satsujin 1 10.11.2018