Angel Densetsu

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Martial Arts , Romance , School Life , Shounen .

Chương mới nhất: 84 - Đang tiến hànhSeiichirou Kitano là 1 cậu học sinh cấp 3 với trái tim của 1 thiên thần và gương mặt của ác quỷ. Bản chất vốn tốt bụng và quan tâm đến người khác, nhưng cậu luôn bị xa lánh và khiếp sợ bởi ngoại hình quá sức dữ tướng của mình. Sau khi chuyển đến trường mới,những tin đồn lan nhanh về cậu ta như 1 kẻ nguy hiểm, nghiện ngập, thậm chí là đã từng giết người. Trong khi đó, bản thân cậu hoàn toàn không hề ý thức được những gì người khác cảm thấy vê vẻ ngoài của mình, điều này đã dẫn đến 1 loạt tình huống hài hước…

 


Angel Densetsu manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Angel Densetsu 84 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 83 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 82 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 81 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 80 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 79 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 78 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 77 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 76 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 75 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 74 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 73 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 72 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 71 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 70 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 69 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 68 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 67 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 66 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 65 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 64 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 63 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 62 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 61 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 60 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 59 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 58 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 57 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 56 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 55 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 54 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 53 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 52 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 51 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 50 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 49 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 48 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 47 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 46 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 45 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 44 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 43 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 42 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 41 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 40 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 39 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 38 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 37 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 36 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 35 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 34 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 33 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 32 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 31 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 30 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 29 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 28 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 27 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 26 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 25 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 24 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 23 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 22 chipcool57 14.09.2013 Angel Densetsu 21 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 20 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 19 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 18 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 17 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 16 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 15 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 14 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 13 comicvn.net 14.09.2013 Angel Densetsu 12 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 11 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 10 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 9 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 8 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 7 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 6 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 5 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 4 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 3 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 2 Destruction 14.09.2013 Angel Densetsu 1 Destruction 14.09.2013