Angel Sanctuary

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Gender Bender , Psychological , Romance , Shoujo , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 120 - Đang tiến hànhMột tác phẩm cực kì nổi tiếng của tác giả Kaori Yuki. Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel – tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên thần lẫn ác quỷ đang mong thức tỉnh Alexiel trong cậu?

 


Angel Sanctuary manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Angel Sanctuary 120 Cantarella 31.12.2013 Angel Sanctuary 119 Cantarella 30.12.2013 Angel Sanctuary 118 Cantarella 21.12.2013 Angel Sanctuary 117 Cantarella 17.12.2013 Angel Sanctuary 116 Cantarella 15.12.2013 Angel Sanctuary 115 Cantarella 15.12.2013 Angel Sanctuary 114 Cantarella 15.12.2013 Angel Sanctuary 113 Cantarella 13.12.2013 Angel Sanctuary 112 Cantarella 13.12.2013 Angel Sanctuary 111 Cantarella 13.12.2013 Angel Sanctuary 110 Cantarella 12.12.2013 Angel Sanctuary 109 Cantarella 8.12.2013 Angel Sanctuary 108 Cantarella 8.12.2013 Angel Sanctuary 107 Cantarella 3.12.2013 Angel Sanctuary 106 Cantarella 3.12.2013 Angel Sanctuary 105 Cantarella 3.12.2013 Angel Sanctuary 104 Cantarella 3.12.2013 Angel Sanctuary 103 Cantarella 3.12.2013 Angel Sanctuary 102 Cantarella 3.12.2013 Angel Sanctuary 101 Cantarella 20.11.2013 Angel Sanctuary 100 Cantarella 4.11.2013 Angel Sanctuary 99 Cantarella 17.10.2013 Angel Sanctuary 98 Cantarella 17.10.2013 Angel Sanctuary 97 Cantarella 17.10.2013 Angel Sanctuary 96 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 95 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 94 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 93 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 92 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 91 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 90 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 89 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 88 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 87 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 86 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 85 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 84 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 83 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 82 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 81 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 80 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 79 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 78 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 77 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 76 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 75 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 74 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 73 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 72 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 71 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 70 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 69 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 68 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 67 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 66 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 65 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 64 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 63 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 62 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 61 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 60 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 59 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 58 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 57 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 56 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 55 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 54 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 53 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 52 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 51 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 50 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 49 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 48 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 47 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 46 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 45 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 44 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 43 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 42 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 41 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 40 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 39 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 38 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 37 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 36 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 35 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 34 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 33 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 32 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 31 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 30 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 29 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 28 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 27 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 26 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 25 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 24 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 23 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 22 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 21 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 20 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 19 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 18 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 17 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 16 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 15 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 14 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 13 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 12 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 11 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 10 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 9 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 8 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 7 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 6 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 5 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 4 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 3 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 2 Cantarella 14.09.2013 Angel Sanctuary 1 Cantarella 14.09.2013