Anti Anti Angel

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Mystery , Slice of Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 10 - Đang tiến hànhCô gái Sophie có khả năng nhìn thấy các thiên thần. Cô bị mất mẹ trong một tai nạn giao thông hồi nhỏ và căm thù các thiên thần vì đã bỏ mặc mẹ cô cho đến chết… Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015 Anti Anti Angel 28.03.2015