Aoharu x Kikanjuu

Tên khác: Blue Spring X Machine Gun ; Seishun x Kikanjuu Đọ Súng Không?

Tác giả:

Thể loại: Action , Comedy , Shounen .

Chương mới nhất: 27 - Đang tiến hành



Sau nhiều năm xa cách, Matsuoka và Yukki – hai người bạn thân đã gặp lại nhau, nhưng mọi chuyện dường như đã đổi khác. Họ quyết định cùng nhau tham gia một trò chơi, và từ đây một câu chuyện mới lại bắt đầu…



Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aoharu x Kikanjuu 27 23.12.2017 Aoharu x Kikanjuu 26 9.12.2017 Aoharu x Kikanjuu 25 25.11.2017 Aoharu x Kikanjuu 24 17.11.2017 Aoharu x Kikanjuu 23 17.11.2017 Aoharu x Kikanjuu 22 24.10.2017 Aoharu x Kikanjuu 21 24.10.2017 Aoharu x Kikanjuu 20 15.09.2017 Aoharu x Kikanjuu 18 22.08.2017 Aoharu x Kikanjuu 17 22.08.2017 Aoharu x Kikanjuu 16 22.08.2017 Aoharu x Kikanjuu 15 22.08.2017 Aoharu x Kikanjuu 14 22.08.2017 Aoharu x Kikanjuu 13 22.08.2017 Aoharu x Kikanjuu 12 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 11 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 10 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 9 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 8 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 7 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 6 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 5 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 4 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 0.2 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 3 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 2.5 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 2 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 1 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 0.1 28.08.2016 Aoharu x Kikanjuu 28.08.2016