x

Aoki Hagane no Arpeggio

Tên khác: Arpeggio of Blue Steel

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Mecha , Sci-fi .

Chương mới nhất: 81 - Đang tiến hànhMột hạm đội bí ẩn với những siêu vũ khí với cái tên “hạm đội sương mù” bất ngờ xuất hiện trên toàn thế giới, nhân loại không có công nghệ nào có thể chống lại hạm đội này, họ đã bị quét sạch khỏi đại dương…. 17 năm sau cuộc chiến đó, vì nhiều lý do, Gunzou Chihaya và thủy thủ đoàn của anh trên tàu I-401 cùng với hiện thân (nhân tính hóa) của I-401, Iona, bắt đầu cuộc chiến chống lại “hạm đội sương mù”….. lưu ý: truyện này một tháng chỉ ra 1 chap thôi đấy, thành ra sau khi đuổi kịp tiến độ thì truyện ra rất chậm
Nguồn: ATG-Akarivn.netTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aoki Hagane no Arpeggio 81 12.03.2019 Aoki Hagane no Arpeggio 80 6.03.2019 Aoki Hagane no Arpeggio 79 17.08.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 78 3.08.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 77 15.07.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 76 9.07.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 75 3.07.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 74 3.07.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 73 12.06.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 72 14.05.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 71 5.05.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 70 30.04.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 69 20.04.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 68 16.04.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 67 11.04.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 66 6.04.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 65 5.04.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 64 1.04.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 63 29.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 62 24.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 61 24.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 60 22.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 59 19.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 58 18.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 57 17.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 56 17.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 55 17.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 54.5 17.03.2017 Aoki Hagane no Arpeggio 54 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 53 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 52 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 51 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 50 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 49 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 48 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 47 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 46 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 45 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 44 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 43 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 42 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 41 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 40 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 39 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 38 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 37 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 36 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 35 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 34 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 33 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 32 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 31 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 30 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 29 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 28 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 27 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 26 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 25 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 24 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 23 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 22 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 21 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 20 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 19 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 18 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 17 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 16 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 15 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 14 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 13 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 12 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 11 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 10 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 9 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 8 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 7 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 6 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 5 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 4 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 3 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 2 28.03.2015 Aoki Hagane no Arpeggio 1 28.03.2015