x

Aphorism

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Horror , School Life , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 23 - Đang tiến hànhTrường trung học Naraka nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng thực sự ở đó có một bí mật mà không ai biết được ngoại trừ những học sinh và giáo viên ở đó… Thay vì học tập, các học sinh phải đấu tranh cho sự sống còn của họ bởi những con quái vật. Bên cạnh đó có những tình bạn và sự hy sinh giữa sự sống và cái chết…!!!!


Aphorism manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aphorism 73.5 10.09.2016 Aphorism 72.5 10.09.2016 Aphorism 71 10.09.2016 Aphorism 70 Miu Miu 6.06.2016 Aphorism 69 Miu Miu 6.06.2016 Aphorism 68 Miu Miu 1.03.2016 Aphorism 67 Miu Miu 7.01.2016 Aphorism 66 Miu Miu 7.01.2016 Aphorism 65 Miu Miu 2.01.2016 Aphorism 64 Miu Miu 7.10.2015 Aphorism 63 Miu Miu 26.08.2015 Aphorism 62 Miu Miu 26.08.2015 Aphorism 61 Miu Miu 9.06.2015 Aphorism 60 Miu Miu 26.03.2015 Aphorism 59 Miu Miu 26.03.2015 Aphorism 58 Miu Miu 26.03.2015 Aphorism 57 Miu Miu 11.07.2014 Aphorism 56 Miu Miu 2.06.2014 Aphorism 55 Miu Miu 1.06.2014 Aphorism 54 Miu Miu 16.01.2014 Aphorism 53 Miu Miu 29.12.2013 Aphorism 52 Miu Miu 11.12.2013 Aphorism 51 Miu Miu 25.11.2013 Aphorism 50 Miu Miu 25.11.2013 Aphorism 49 Miu Miu 1.12.2013 Aphorism 48 Miu Miu 31.10.2013 Aphorism 47 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 46.5 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 46 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 45 5.04.2015 Aphorism 44 5.04.2015 Aphorism 43 5.04.2015 Aphorism 42 5.04.2015 Aphorism 41 5.04.2015 Aphorism 40 5.04.2015 Aphorism 39.5 5.04.2015 Aphorism 39.1 5.04.2015 Aphorism 39 5.04.2015 Aphorism 38 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 37 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 36 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 35 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 34 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 33 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 32 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 31 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 30 3.04.2015 Aphorism 29 3.04.2015 Aphorism 28 3.04.2015 Aphorism 27 3.04.2015 Aphorism 26 3.04.2015 Aphorism 25 3.04.2015 Aphorism 24 3.04.2015 Aphorism 23 3.04.2015 Aphorism 23 27.02.2019 Aphorism 22 3.04.2015 Aphorism 22 14.01.2019 Aphorism 21 3.04.2015 Aphorism 20 Miu Miu 3.04.2015 Aphorism 19 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 18.5 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 18 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 17 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 16 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 15 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 14 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 13 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 12.5 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 12 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 11 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 11 19.02.2018 Aphorism 10 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 10 19.02.2018 Aphorism 9 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 9 19.02.2018 Aphorism 8 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 8 19.02.2018 Aphorism 7 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 6.5 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 6 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 5 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 4 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 3 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 2 Miu Miu 17.10.2013 Aphorism 1 Miu Miu 17.10.2013
  1. không có chap 49 à ad