Apocalypse no Toride

Tên khác: Fortress of the Apocalypse

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Horror , Psychological , Tragedy .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhMột thằng nhóc bị hiểu lầm là kẻ giết người nên phải vào trại cải tạo. Trong trại này toàn lũ tai to mặt bư hở chút là bem nhau… Còn cả thế giới ngoài kia lại đang nhiễm một căn bệnh truyền qua vết cắn, có thể khiến con người chết đi sống lại (trở thành zombie) và đi xé xác người khác ra ăn như miếng giẻ lau vậy.


Apocalypse no Toride manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Apocalypse no Toride 46 Deathplace Team 9.09.2016 Apocalypse no Toride 45 Deathplace Team 9.09.2016 Apocalypse no Toride 44 Deathplace Team 10.08.2015 Apocalypse no Toride 43 Deathplace Team 8.07.2015 Apocalypse no Toride 42 Deathplace Team 20.06.2015 Apocalypse no Toride 41 Deathplace Team 8.05.2015 Apocalypse no Toride 40 Deathplace Team 5.03.2015 Apocalypse no Toride 39 Deathplace Team 5.03.2015 Apocalypse no Toride 38 Deathplace Team 5.03.2015 Apocalypse no Toride 37 Deathplace Team 5.03.2015 Apocalypse no Toride 36 Deathplace Team 5.03.2015 Apocalypse no Toride 35 Deathplace Team 5.11.2014 Apocalypse no Toride 34 Deathplace Team 12.10.2014 Apocalypse no Toride 33 Deathplace Team 10.09.2014 Apocalypse no Toride 32 Deathplace Team 21.07.2014 Apocalypse no Toride 31 Deathplace Team 21.07.2014 Apocalypse no Toride 30 Deathplace Team 13.04.2014 Apocalypse no Toride 29 Deathplace Team 31.03.2014 Apocalypse no Toride 28 Deathplace Team 12.02.2014 Apocalypse no Toride 27 Deathplace Team 12.02.2014 Apocalypse no Toride 26 Deathplace Team 12.02.2014 Apocalypse no Toride 25 Deathplace Team 12.02.2014 Apocalypse no Toride 24 Deathplace Team 12.02.2014 Apocalypse no Toride 23 Deathplace Team 15.01.2014 Apocalypse no Toride 22 Deathplace Team 30.12.2013 Apocalypse no Toride 21 Deathplace Team 16.12.2013 Apocalypse no Toride 20 Deathplace Team 31.10.2013 Apocalypse no Toride 16 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 15 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 14 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 13 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 12 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 11 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 10 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 9 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 8 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 7 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 6 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 5 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 4 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 3 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 2 Deathplace Team 16.09.2013 Apocalypse no Toride 1 Deathplace Team 16.09.2013