Aposimz

Tên khác: アポシムズ , ningyou no Kuni

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Mecha , Sci-fi , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 252 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aposimz 252 30.03.2019 Aposimz 24 27.02.2019 Aposimz 22 27.02.2019 Aposimz 21 27.11.2018 Aposimz 20 27.11.2018 Aposimz 19 6.10.2018 Aposimz 18 2.09.2018 Aposimz 17 2.09.2018 Aposimz 16 2.09.2018 Aposimz 15 30.05.2018 Aposimz 14 30.05.2018 Aposimz 13 30.05.2018 Aposimz 12 15.03.2018 Aposimz 11 15.03.2018 Aposimz 10 15.03.2018 Aposimz 9 15.03.2018 Aposimz 8 15.03.2018 Aposimz 7 20.10.2017 Aposimz 6 6.08.2017 Aposimz 5 6.08.2017 Aposimz 4 6.08.2017 Aposimz 3 6.08.2017 Aposimz 2 6.08.2017 Aposimz 1 6.08.2017 Aposimz 0 6.08.2017