Aposimz

Tên khác: アポシムズ , ningyou no Kuni

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Mecha , Sci-fi , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 7 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aposimz 7 20.10.2017 Aposimz 6 6.08.2017 Aposimz 5 6.08.2017 Aposimz 4 6.08.2017 Aposimz 3 6.08.2017 Aposimz 2 6.08.2017 Aposimz 1 6.08.2017 Aposimz 0 6.08.2017