Aposimz

Tên khác: アポシムズ , ningyou no Kuni

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Mecha , Sci-fi , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 15 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Aposimz 15 30.05.2018 Aposimz 14 30.05.2018 Aposimz 13 30.05.2018 Aposimz 12 15.03.2018 Aposimz 11 15.03.2018 Aposimz 10 15.03.2018 Aposimz 9 15.03.2018 Aposimz 8 15.03.2018 Aposimz 7 20.10.2017 Aposimz 6 6.08.2017 Aposimz 5 6.08.2017 Aposimz 4 6.08.2017 Aposimz 3 6.08.2017 Aposimz 2 6.08.2017 Aposimz 1 6.08.2017 Aposimz 0 6.08.2017