Appleseed

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Mecha , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 9 - Đang tiến hànhThế chiến thứ 3 kết thúc, Duenan Knute và đồng nghiệp cyborg Briareos cố gắng tồn tại ở các thành phố bị bỏ hoang và khu phi quân sự sau chiến tranh. Và chuyện bắt đầu xảy ra.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Appleseed 9 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 8 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 7 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 6 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 5 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 4 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 3 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 2 SSS Team 9.08.2015 Appleseed 1 SSS Team 9.08.2015