Arachnid

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Adventure , Drama , Horror .

Chương mới nhất: 45 - Đang tiến hànhAlice là một sinh viên học sinh trung học, mẹ cô sau một vài biến cố đã tự tử. Do không có ai thân thích,  cô chuyển đến ở cùng ông chú lập dị và độc ác. Cuộc sống mới của cô bắt đầu khi KUMO – một sát thủ với biệt danh ARACHNID đến và giết chết FUJI YUSHIO (chú của cô). Điều gì sẽ đến tiếp theo? Mời các bạn theo dõi.

 


Arachnid manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Arachnid 45 31.07.2018 Arachnid 44 12.07.2018 Arachnid 43 30.05.2018 Arachnid 41 24.05.2018 Arachnid 40 20.05.2018 Arachnid 39.5 16.12.2016 Arachnid 39 BL team + SGG team 23.11.2016 Arachnid 38 BL team + SGG team 18.11.2016 Arachnid 37 Goc truyen vui 8.03.2016 Arachnid 36 Goc truyen vui 22.11.2015 Arachnid 35 Goc truyen vui 22.11.2015 Arachnid 34 Goc truyen vui 4.10.2015 Arachnid 33 Goc truyen vui 24.09.2015 Arachnid 32 Goc truyen vui 28.08.2015 Arachnid 31 Goc truyen vui 22.08.2015 Arachnid 30 Goc truyen vui 17.06.2015 Arachnid 29 Dafuq 22.07.2014 Arachnid 28 Dafuq 21.07.2014 Arachnid 27 Dafuq 21.07.2014 Arachnid 26 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 25 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 24 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 23 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 22 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 21 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 20 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 19 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 18 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 17 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 16 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 15 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 14 Dafuq 16.09.2013 Arachnid 13 TM Team 16.09.2013 Arachnid 12 TM Team 16.09.2013 Arachnid 11 TM Team 16.09.2013 Arachnid 10 TM Team 16.09.2013 Arachnid 9 TM Team 16.09.2013 Arachnid 8 Darkness Light Group 16.09.2013 Arachnid 7 Darkness Light Group 16.09.2013 Arachnid 6 Darkness Light Group 16.09.2013 Arachnid 5 Darkness Light Group 16.09.2013 Arachnid 4 Darkness Light Group 16.09.2013 Arachnid 3 Darkness Light Group 16.09.2013 Arachnid 2 Darkness Light Group 16.09.2013 Arachnid 1 Darkness Light Group 16.09.2013