Arago

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Mystery , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 46 - Đang tiến hànhMột câu chuyện xoay quanh hai anh em sinh đôi, Arago và Ewan, có cha mẹ bị giết bởi những con quái vật. Nhiều năm sau, Arago và Ewan đang đi trên con đuờng trả thù các con quái vật, người đã trở thành một sĩ quan cảnh sát, và máu bắt đầu lưu lại trên các đường phố của London. Đó là 1 cuộc chiến đầy máu để trả thù.

 


Arago manga in English

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Arago 46 truyenhay24h.com 16.09.2013 Arago 45 truyenhay24h.com 16.09.2013 Arago 44 truyenhay24h.com 16.09.2013 Arago 43 truyenhay24h.com 16.09.2013 Arago 42 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 41 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 40 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 39 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 38 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 37 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 36 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 35 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 34 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 33 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 32 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 31 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 30 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 29 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 28 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 27 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 26 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 25 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 24 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 23 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 22 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 21 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 20 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 19 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 18 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 17 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 16 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 15 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 14 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 13 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 12 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 11 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 10 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 9 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 8 hamtruyen.com 16.09.2013 Arago 7 xacsong.info 16.09.2013 Arago 6 xacsong.info 16.09.2013 Arago 5 canikizu 16.09.2013 Arago 4 canikizu 16.09.2013 Arago 3 canikizu 16.09.2013 Arago 2 canikizu 16.09.2013 Arago 1 canikizu 16.09.2013