Area D (DP)

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Psychological , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 134 - Đang tiến hànhVào một ngày nọ, bỗng có một luồn sáng kì lạ vụt ngang qua bầu trời. Cái ngày ấy đã thay đổi toàn bộ loài người và tạo ra “Những kẻ biến đổi” có khả năng sử dụng siêu năng lực. Những kẻ đó, được áp giải tới một “Ngục đảo” biệt lập tên là “Khu vực D” hay “Đảo D”. Chưa có ai đặt chân lên hòn đảo đó mà quay trở về… Còn chuyện gì xảy ra trên đảo đó thì đọc sẽ biết.

CÁC CHAP CỦA NHÓM DỊCH KHÁC (ĐÃ ĐẾN CHAP 124)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Area D (DP) 134 Deathplace Team 17.12.2015 Area D (DP) 133 Deathplace Team 17.12.2015 Area D (DP) 132 Deathplace Team 17.12.2015 Area D (DP) 131 Deathplace Team 17.12.2015 Area D (DP) 130 Deathplace Team 17.12.2015 Area D (DP) 129 Deathplace Team 15.12.2015 Area D (DP) 128 Deathplace Team 15.12.2015 Area D (DP) 127 Deathplace Team 15.12.2015 Area D (DP) 126 Deathplace Team 15.12.2015 Area D (DP) 125 Deathplace Team 15.12.2015 Area D (DP) 124 Deathplace Team 13.12.2015 Area D (DP) 123 Deathplace Team 13.12.2015 Area D (DP) 122 Deathplace Team 13.12.2015 Area D (DP) 121 Deathplace Team 13.12.2015 Area D (DP) 120 Deathplace Team 12.12.2015 Area D (DP) 119 Deathplace Team 9.12.2015 Area D (DP) 118 Deathplace Team 5.12.2015 Area D (DP) 117 Deathplace Team 14.11.2015 Area D (DP) 116 Deathplace Team 14.11.2015 Area D (DP) 115 Deathplace Team 10.11.2015 Area D (DP) 114 Deathplace Team 25.10.2015 Area D (DP) 113 Deathplace Team 12.10.2015 Area D (DP) 112 Deathplace Team 6.10.2015 Area D (DP) 111 Deathplace Team 6.10.2015 Area D (DP) 110 Deathplace Team 15.09.2015 Area D (DP) 109 Deathplace Team 9.09.2015 Area D (DP) 108 Deathplace Team 3.09.2015 Area D (DP) 107 Deathplace Team 28.08.2015 Area D (DP) 106 Deathplace Team 14.08.2015 Area D (DP) 105 Deathplace Team 27.07.2015 Area D (DP) 104 Deathplace Team 27.07.2015 Area D (DP) 103 Deathplace Team 27.07.2015 Area D (DP) 102 Deathplace Team 4.06.2015 Area D (DP) 101 Deathplace Team 23.05.2015 Area D (DP) 100 Deathplace Team 14.05.2015 Area D (DP) 99 Deathplace Team 13.05.2015 Area D (DP) 98 Deathplace Team 8.05.2015 Area D (DP) 97 Deathplace Team 5.05.2015 Area D (DP) 96 Deathplace Team 28.04.2015 Area D (DP) 95 Deathplace Team 25.04.2015 Area D (DP) 94 Deathplace Team 22.04.2015 Area D (DP) 93 Deathplace Team 29.03.2015 Area D (DP) 92 Deathplace Team 29.03.2015 Area D (DP) 91 Deathplace Team 25.02.2015 Area D (DP) 90 Deathplace Team 23.02.2015 Area D (DP) 89 Deathplace Team 17.02.2015 Area D (DP) 88 Deathplace Team 15.02.2015 Area D (DP) 87 Deathplace Team 11.02.2015 Area D (DP) 86 Deathplace Team 5.02.2015 Area D (DP) 85 Deathplace Team 5.02.2015 Area D (DP) 84 Deathplace Team 5.02.2015 Area D (DP) 83 Deathplace Team 31.12.2014 Area D (DP) 82 Deathplace Team 19.12.2014 Area D (DP) 81 Deathplace Team 6.12.2014 Area D (DP) 80 Deathplace Team 3.12.2014 Area D (DP) 79 Deathplace Team 2.12.2014 Area D (DP) 78 Deathplace Team 9.11.2014 Area D (DP) 77 Deathplace Team 9.11.2014 Area D (DP) 76 Deathplace Team 9.11.2014 Area D (DP) 75 Deathplace Team 15.10.2014 Area D (DP) 74 Deathplace Team 7.10.2014 Area D (DP) 73 Deathplace Team 21.07.2014 Area D (DP) 72 Deathplace Team 21.07.2014 Area D (DP) 71 Deathplace Team 21.07.2014 Area D (DP) 70 Deathplace Team 9.06.2014 Area D (DP) 69 Deathplace Team 9.06.2014 Area D (DP) 68 Deathplace Team 9.06.2014 Area D (DP) 67 Deathplace Team 9.06.2014 Area D (DP) 66 Deathplace Team 24.05.2014 Area D (DP) 65 Deathplace Team 18.05.2014 Area D (DP) 64 Deathplace Team 18.05.2014 Area D (DP) 63 Deathplace Team 7.05.2014 Area D (DP) 62 Deathplace Team 7.05.2014 Area D (DP) 61 Deathplace Team 7.05.2014 Area D (DP) 60 Deathplace Team 22.04.2014 Area D (DP) 59 Deathplace Team 17.04.2014 Area D (DP) 58 Deathplace Team 10.04.2014 Area D (DP) 57 Deathplace Team 10.04.2014 Area D (DP) 56 Deathplace Team 10.04.2014 Area D (DP) 55 Deathplace Team 10.04.2014 Area D (DP) 54 Deathplace Team 10.04.2014 Area D (DP) 53 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 52 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 51 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 50 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 49 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 48 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 47 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 46 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 45 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 44 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 43 Deathplace Team 26.01.2014 Area D (DP) 42 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 41 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 40 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 39 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 38 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 37 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 36 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 35 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 34 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 33 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 32 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 31 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 30 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 29 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 28 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 27 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 26 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 25 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 24 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 23 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 22 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 21 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 20 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 19 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 18 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 17 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 16 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 15 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 14 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 13 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 12 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 11 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 10 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 9 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 8 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 7 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 6 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 5 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 4 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 3 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 2 Deathplace Team 25.01.2014 Area D (DP) 1 Deathplace Team 25.01.2014