Area D

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 137 - Đang tiến hànhBối cảnh của Area D xảy ra khi vào một ngày nọ, bỗng có một luồn sáng kì lạ vụt ngang qua bầu trời. Cái ngày ấy đã thay đổi toàn bộ loài người và tạo ra “Những kẻ biến đổi” có khả năng sử dụng siêu năng lực. Những kẻ đó, được áp giải tới một “Ngục đảo” biệt lập và bí ẩn có tên là “Area D” hay “Đảo D”. Chưa có ai đặt chân lên hòn đảo đó mà quay trở về. Jin Kazaragi là một tù nhân cấp S, vốn được nhốt kín nhưng đã được giải phóng khi tên tù nhân mới Tatara tìm cách giết hại Satoru – một cậu bé có năng lực phân tách nhưng không biết cách kiểm soát – và đến gây sự với anh.
Area D là câu chuyện lấy đề tài về sống sót và sinh tồn trong hoàn cảnh bị giam cầm, mang nhiều điểm hồi hộp, kết hợp thêm sự hấp dẫn của các trận chiến siêu nhiên giữa những con người biến đổi với những siêu năng lực khác nhau để tồn tại. Trong đó, tù nhân cấp S Jin Kazaragi, với năng lực siêu cấp, sẽ biến hòn đảo cùng những kẻ cầm quyền, những tổ chức ác độc muốn thống trị thế giới thành một bãi chiến trường tàn khốc để giải phóng mọi người.CÁC CHAP CỦA NHÓM DỊCH DEATHPLACE (TỪ 1-110)Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Area D 137 hamtruyen.com 1.02.2016 Area D 136 hamtruyen.com 1.02.2016 Area D 135 hamtruyen.com 31.01.2016 Area D 134 hamtruyen.com 31.01.2016 Area D 133 hamtruyen.com 7.01.2016 Area D 132 hamtruyen.com 2.01.2016 Area D 131 hamtruyen.com 30.11.2015 Area D 130 hamtruyen.com 12.11.2015 Area D 129 hamtruyen.com 12.11.2015 Area D 128 hamtruyen.com 12.11.2015 Area D 127 hamtruyen.com 20.10.2015 Area D 126 hamtruyen.com 2.10.2015 Area D 125 hamtruyen.com 2.10.2015 Area D 124 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 123 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 122 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 121 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 120 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 119 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 118 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 117 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 116 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 115 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 114 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 113 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 112 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 111 hamtruyen.com 22.09.2015 Area D 67 Dark Shadow 14.08.2014 Area D 66 Dark Shadow 14.08.2014 Area D 65 Dark Shadow 14.08.2014 Area D 64 Dark Shadow 14.08.2014 Area D 63 Dark Shadow 22.07.2014 Area D 62 Dark Shadow 22.07.2014 Area D 61 Dark Shadow 15.07.2014 Area D 60 Dark Shadow 15.07.2014 Area D 59 Dark Shadow 15.07.2014 Area D 58 Dark Shadow 15.07.2014 Area D 57 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 56 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 55 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 54 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 53 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 52 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 51 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 50 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 49 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 48 Dark Shadow 19.05.2014 Area D 47 Dark Shadow 9.05.2014 Area D 46 Dark Shadow 9.05.2014 Area D 45 Dark Shadow 9.05.2014 Area D 44 Dark Shadow 9.05.2014 Area D 43 Dark Shadow 9.05.2014 Area D 42 Dark Shadow 9.05.2014 Area D 41 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 40 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 39 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 38 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 37 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 36 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 35 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 34 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 33 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 32 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 31 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 30 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 29 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 28 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 27 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 26 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 25 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 24 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 23 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 22 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 21 Dark Shadow 17.08.2014 Area D 20 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 19 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 18 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 17 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 16 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 15 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 14 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 13 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 12 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 11 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 10 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 9 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 8 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 7 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 6 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 5 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 4 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 3 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 2 Waya Fansub 17.08.2014 Area D 1 Waya Fansub 17.08.2014